Nikkelipäästön vaikutukset vesieliöstölle täsmentyneet

elo 15, 2014

Sukellustutkimuksista saatujen ennakkotietojen perusteella Kokemäenjoen nikkelipäästö vaikutti simpukkalajeihin eri tavalla. Vähiten tuntui kärsineen sysijokisimpukka ja eniten pikkujärvisimpukka.

Soukkojokisimpukka ja vuollejokisimpukka näyttäisivät kärsineen päästöstä suunnilleen yhtä paljon. Ennakkotietojen mukaan aiemmin esitetty alustava arvio siitä, kuinka suuri osa vuollejokisimpukkakannasta on tuhoutunut (10 – 20 %), on oikeaa suuruusluokkaa. Simpukoiden kuolleisuus on patoaltaan alapuolisella jokiosuudella sekä patoaltaassa selvästi korkeampi kuin verrokkialueella, patoaltaan yläpuolella. Tutkimukset on tehty Harjavallan patoaltaalta merelle saakka.

Simpukat eivät ole jakautuneet tasaisesti koko jokipituudelle, vaan niiden esiintymiseen vaikuttavat monet ympäristötekijät. Tutkimusaineisto on joen kokoon nähden pieni. Tutkimusraportin valmistuttua arvioidaan, onko simpukkavahingoista saatu tieto riittävää, vai tarvitaanko vielä jatkotutkimuksia. Raportin odotetaan valmistuvan ensi viikolla.

Muiden lajien kuolleita kaloja ei ole juurikaan havaittu. Hapenpuute ei ole ollut kalakuoleman syynä, sillä happitilanne joessa on ollut ELY-keskuksen mittausten mukaan normaali. Teollisuuspäästöistä aiheutunut aineenvaihdunnan häiriintyminen näyttää todennäköisimmältä syyltä tässä vaiheessa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu