Hulevesi-innovaatiokilpailun voittajat palkittiin

marras 21, 2014

Sade- ja sulamisvesien johtamiseen ja käsittelyyn uusia ratkaisuja etsineen innovaatiokilpailun voittajat julkistettiin Lahdessa torstaina 20.11.2014. Parhaimmaksi ehdotukseksi kilpailun tuomaristo valitsi kaupungin keskustaan sijoitettavan Hörppö-nimisen rakennelman, joka rankkasadetilanteessa varastoi, viivyttää ja imeyttää hulevesiä sekä johtaa vedet elementin alapuolella sijaitseviin kasetteihin.

Tuomaristo totesi arviossaan, että onnistuneen muotoilunsa ansiosta kasvilaatikoilla ja penkeillä varustettu Hörppö-elementti piristää jo sellaisenaan kaupunkitilaa ja muodostaa aukiolle sijoitettuna viihtyisän kohtaamispaikan. Hörppö on viimeistelty tuote, jossa design ja käytettävyys yhdistyvät. Voittajaehdotuksen on suunnitellut Elisa Lähde Tengbom Eriksson Arkkitehdit -toimistosta.

Toiselle sijalle kilpailussa nousi Sito Oy:n Ismo Häkkisen kolme erillistä ratkaisumallia, joita tuomaristo piti toteuttamiskelpoisina ja Lahden ympäristökaupungin imagoa tukevina. Kokonaisuus sisältää älypuhelinsovelluksen, katupuiden altakastelujärjestelmän sekä uudentyyppisen rakenteen venesatamien hulevesien hallintaan.

Opiskelijoilta kehityskelpoisia ideoita

Opiskelijoiden tuottamista korkeatasoisista ehdotuksista parhaimmaksi valittiin Ella Uppalan johdolla Hämeen ammattikorkeakoulussa (Hamk) suunniteltu monipuolinen ehdotus, jossa ratkottiin hulevesien ekologista hallintaa, hyötykäyttöä ja kustannussäästöjä.

Ehdotuksessa pystytään tuomariston mukaan yhdistämään huleveden laadun parantaminen, määrän vähentäminen ja samalla vihreän ja viihtyisän kaupunkikuvan rakentaminen. Hulevesi tuodaan avoimilla järjestelmillä näkyväksi kaupunkikuvalliseksi elementiksi.

Kunniamaininnat myönnettiin sekä Hamkin että Lahden ammattikorkeakoulun (Lamk) opiskelijatiimeille, joissa esitetään useita hulevesien hallintaan ja hyötykäyttöön liittyviä kehittämisen arvoisia kokonaisratkaisuja.

Kilpailu tuotti kaikkiaan 20 ehdotusta alan yrityksiltä ja oppilaitoksilta Suomen lisäksi Ruotsista ja Ranskasta. Kilpailun järjestelyistä vastasivat yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahden kaupunki, Lahti Aqua Oy, Vesijärvisäätiö, Helsingin yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu ja Renor Oy.

Kärkiehdokkaista monet valmiita toteutettavaksi

Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö, kilpailun tuomaristoon kuuluva Ismo Malin sanoo voittajaehdotuksen soveltuvan sarjatuotantoon ja erityyppisiin kohteisiin.

”Voittajatyö tarjoaa mahdollisuuden käsitellä hulevesiä valmiiksi rakennetussa tiiviissä kaupunkiympäristössä. Kakkossijalle nousseista ideoista muodostuu puolestaan kattava kokonaisuus, jossa hulevesien käsittely saataisiin osaksi satama-alueiden rakentamista, kaupunkipuut sekä niiden ympäristö hyödynnettäisiin paremmin ja lisäksi kehitettäisiin asukkaiden yhteydenpitoa kunnossapidon ja suunnittelun kanssa”, Malin luonnehtii kärkiehdokkaita.

Lahden hulevesiohjelmassa hulevesien käsittelyn periaatteeksi on Malinin mukaan otettu avoimet, hajautetut, luonnonmukaiset ja kokonaisvaltaiset järjestelmät. ”Pohja- ja pintavesien laadun turvaaminen on Lahdessa tärkeässä roolissa, mutta samalla pitää pystyä turvaamaan uuden pohjaveden muodostuminen”, Ismo Malin toteaa. ”Voittajatöissä nämä seikat toteutuvat.”

Vesihuoltopalveluita 120 000 asukkaalle tuottavan Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja Martti Lipponen uskoo, että Sito Oy:n Tulvat kuntoon -älypuhelinsovellus saattaisi olla helposti toteutettava valmis ratkaisu. ”Sovellus edustaa high cleantechia ja sopii tulevaisuuden yhteiskuntaan, jossa asukkaat tuottavat ns. avointa dataa osana toimintaympäristöä.”

Martti Lipponen sanoo, että kaupunkialueella pohjaveteen kuuluvat sadevedet ohjataan putkistoilla helposti pois alueelta, mikä ei ole paras ratkaisu vesivarantojen kannalta.

”Hulevedet tulisi nähdä osana pohjavesiresurssia ja hoitaa ne syntypaikalla, joko tonteilla tai tähän tarkoitukseen rakennetuilla hidastus-, säilytys- ja imeytysjärjestelmillä. Radanvarren kaltaisilla uusilla alueilla hulevedet kannattaa suunnitella osaksi infrastruktuuria.”

Renor Oy:n hankekehitysasiantuntija Vuokko Heiskanen kehuikin kilpailutöitä juuri Lahden radanvarren huomioimisesta. ”Esimerkiksi vettä läpäisevät uusmateriaalipäällysteet ja hulevesien hyötykäyttöön keskittyneet ratkaisut vaikuttivat lupaavilta. Palkitut työt kannattaa ehdottomasti ottaa jatkotarkasteluun.”

Kirsi Kuoppamäki Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitokselta ilahtui ekologisista ehdotuksista, joissa kaupunkikuvaa ja viihtyvyyttä parantava viherrakenne yhdistyy aidosti vesielementtiin ja tarjoaa samalla ratkaisun hulevesien hallintaan.  ”Useissa suunnitelmissa oli pyritty miettimään räätälöityjä ratkaisuja nimenomaan Lahden seudulle.”

Kilpailutöitä arvioinut Vesijärvisäätiön ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen piti ehdotusten tasoa vaihtelevana, mutta sanoo kansainvälisen kilpailun olevan käyttökelpoinen menetelmä innovaatioiden etsimisessä.

”Kilpailu aktivoi lähettämään ehdolle hyvinkin erityyppisiä hulevesien hallintaan liittyviä vaihtoehtoja, joista osan hyödyntämismahdollisuuksia kannattaa testata ja arvioida muissa kohteissa”, Mäkinen toteaa ja muistuttaa, että Vesijärven hoidon kannalta hulevesien käsittely on tärkeä teema.

Innovaatiokilpailu on osa Lahden edelläkävijämarkkina -hanketta, jonka tavoitteena on edistää uusien kysyntälähtöisten ratkaisujen syntyä ja kaupallistamista. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Aluekehitysrahastolta. www.ladec.fi

Lisätietoja: Liiketoimintakehittäjä Essi Artima-Sulkinoja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, p. 050 414 4095, essi.artima-sulkinoja@ladec.fi

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu