Talvivaaran metallitehdas käynnistettiin uudelleen

marras 17, 2014

Kainuun ELY-keskus on lauantaina 15.11. tarkastuskäynnillä varmistanut, että Talvivaaran metallitehdas on käynnistetty uudelleen. Metallitehtaan toiminnalla on merkittävä vaikutus liuoskiertojen ja kaivosalueen vesitaseen hallinnan kannalta. Metallitehtaan toiminta poistaa vesiä kaivosalueelta noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Jätevesien käsittely on toiminut keskiviikosta asti sekä eteläisellä että pohjoisella vesienkäsittely-yksiköillä. Kaivosalueelta johdetaan ulos pohjoisen suuntaan pieni määrä lupamääräykset täyttäviä käsiteltyjä vesiä.

Osa tarvittavista kemikaaleista toimitetaan kaivosalueelle rekkakuljetuksina. Tämän vuoksi raskas liikenne tulee lisääntymään Talvivaaran kaivosalueen läheisyydessä.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu