Uusi saostusmenetelmä vähentää vesistökuormitusta

joulu 09, 2014

Saloy Oy:n kehittämällä menetelmällä voidaan maatalouspurojen liukoinen fosfori ottaa talteen lähes sataprosenttisesti ja kokonaisfosforikin 80-prosenttisesti. Saostettu ravinnepitoinen liete voidaan kierrättää lannoitteeksi.
Fosforin talteenotto parantaa vesistöjen laatua, sillä fosfori on sinilevien ravintoa. Koska fosfori on uusiutumaton luonnonvara, sen kierrättäminen on tärkeää.

Saloy Oy:n saostuslaitteisto ei tarvitse ulkopuolista energiaa. Huoltoon riittää yksinkertainen traktorikalusto, erikoiskoneita ei tarvita. Huoltoa tarvitaan vesimäärästä riippuen korkeintaan kerran, pari kuukaudessa.
Saostuksen lopputuloksena syntyvän lietesakka voidaan palauttaa kasvualustaksi pelloille. Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön suorittamissa ohran kasvukokeissa saatiin erittäin lupaavia tuloksia kerätyn lietteen kierrätyksestä takaisin lannoitteeksi.

Saloy Oy:n päästösieppari sitoo valumavesien orgaanista ainesta (humusta) ja fosforia rautasulfaatilla. Tilantarpeeltaan pieni, maapohjaiseen laskeutusaltaaseen yhdistettävä pystylaskeutusputkisto edistää kemikaalin sekoittumista, vähentää kiintoainetta ja toimii samalla päästösiepparin saostaman lietteen laskeutusaltaana.

Päästösieppari tarvitsee aina yhteyteensä laskeutusaltaan, missä lietesakka ehtii laskeutua pohjaan ajoittain pois kerättäväksi. Laskeutusaltaan syvyys on noin 2,5 metriä. Maapohja on vesieristetty  muovikalvolla. Vesi tuodaan laskeutusaltaaseen patentoidulla pystylaskeutusputkistolla, jossa vesi virtaa nopeasti alas-ylös-alas. Lietesakka kerätään laskeutusaltaan pohjalta aggregaatilla toimivalla
uppopumpulla.

– Keinot vesien puhdistamiseksi ja fosforin kierrättämiseksi ovat nyt olemassa, tarvitaan enää tahtoa niiden toteuttamiseksi, Saloy Oy:n toimitusjohtaja Tapio Salminen totesi menetelmää esitelleessä  tiedotustilaisuudessa Helsingissä tiistaina.

Uutiset
Kommentointi on suljettu