Suojeltujen soiden pinta-ala Etelä-Suomessa kasvaa 6000 hehtaarilla

helmi 09, 2015

Hallitus päätti tänään 9.2.2015 lisätalousarvioneuvottelussaan suojella 6000 hehtaaria valtion omistamia arvokkaita soita Etelä-Suomessa. Päätös perustuu soidensuojelutyöryhmän esitykseen. Lisätalousarvioesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina 12.2.2015. Etelä-Suomeen saadaan näin arviolta 46 uutta soidensuojelualuetta.

”Tarkat mukaan otettavien alueiden rajaukset tehdään helmikuun loppuun mennessä ja suojelupäätökset tulevat vielä hallituksen vahvistettaviksi. Rajaukset tehdään soidensuojelutyöryhmän ehdotusten pohjalta ottaen huomioon valtion talousmetsien tarkoituksenmukainen hoito”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

Suojeltavista alueista noin 5000 hehtaaria suojellaan luonnonsuojelulain perusteella. Loput 1000 hehtaaria suojellaan Metsähallituksen omalla suojelupäätöksellä siten, että suoluonnon suojelun tavoitteet turvataan.

Muiden valtion omistamien soiden osalta suojelun valmistelu jatkuu soidensuojelun täydennysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Koko maassa on kartoitettu yhteensä 97 arvokasta kohdetta ja maa- ja metsätalousministeriö on sitoutunut kaikkien näiden alueiden suojeluun.

Uutiset
Kommentointi on suljettu