Arkisto maaliskuu, 2015

Altian Koskenkorvan tehtaan vedenkäsittelyn operointi Kemiralle

maalis 06, 2015 No Comments

Kemira Operon ja Altia ovat sopineet Altian Koskenkorvan tehtaan vesilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon operoinnista ja käynnissäpidosta. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi laitosta, joiden toimintavarmuuden ja prosessien tehokkuuden kehittämiseen panostetaan lähivuosina.

Lue lisää

Pohjois-Savon järvien ahventen elohopeapitoisuuksista tuoretta tietoa

maalis 06, 2015 No Comments

Ahvenen elohopeapitoisuuksia on vuosina 2010-2014 selvitetty laajasti Pohjois-Savossa. Kalanäytteitä kerättiin yhteensä 47 järvestä. Selvitys tehtiin yhteistyönä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa ja pääosa näytteistä analysoitiin SYKEn laboratoriossa.

Lue lisää

Vaelluskalojen nousu- ja lisääntymismahdollisuuksia parannetaan Kymijoella

maalis 04, 2015 No Comments

Kymijoesta saadaan vuosittain paljon arvokalaa sekä nahkiaisia. Parantuneista saalismääristä huolimatta Kymijoen vaelluskalakannat ovat vielä suurelta osin istutusten varassa. Istutuksilla saadaan aikaan merivaelluksen tekeviä lohia, meritaimenia ja vaellussiikoja, joiden elinkierto on kuitenkin lähes täysin istutustoiminnan jatkuvuuden varassa.

Lue lisää

Vain vajaa kolmasosa kansainvälisistä risteilyaluksista jättää jätevetensä satamiin

maalis 04, 2015 No Comments

WWF kehottaa kansainvälisiä risteily-yrityksiä ryhtymään toimiin Itämeren pelastamiseksi. Itämeren suojelukomission (HELCOM) raportista selviää, että vain 30 prosenttia kansainvälisistä risteilyaluksista jättää jätevetensä satamien vastaanottopisteisiin. Koko Itämeren kattavan jätevesikiellon asettaminen on edelleen vastatuulessa.

Lue lisää

Vedenpinnat korkealla Uudenmaan joissa

maalis 02, 2015 No Comments

Kulunut talvi on ollut viime talven tapaan keskimääräistä lämpimämpi. Vuorokauden keskilämpötila on pysytellyt viimeisen viikon ajan nollan yläpuolella, mikä on yhdessä samanaikaisen vesisateen kanssa kiihdyttänyt lumen sulamista. Tämän johdosta vedenpinnat ovat olleet paikoin voimakkaassa nousussa Uudenmaan vesistöissä.

Lue lisää