Kokemäenjoen nikkelipäästön seurantatulokset ja loppuraportti valmistuneet

huhti 22, 2015

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n (NNH) nikkelituotannossa tapahtui poikkeuksellinen päästö Kokemäenjokeen Harjavallan patoaltaaseen 5.-6.7.2014. Vesistöön päätyi noin 66 tonnia nikkeliä ja pienempiä määriä muita haitta-aineita, kuten 1,3 tonnia kobolttia. Nikkeli esiintyi päästössä nikkelisulfaattiliuoksena.

Useat eri tahot tarkkailivat alkuvaiheessa päästön vaikutuksia vesistössä. NNH:n tilaamaa laajaa seurantaohjelmaa on toteuttanut pääosin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 23.9.2014 tekemän päätöksen mukaisesti. Viime vuoden seurantatuloksista on saatu eri aihepiirien raportit sekä loppuraportti.

Simpukka- ja pohjaeläintutkimukset sekä sedimentin, ulpukoiden, simpukoiden ja kalojen metallipitoisuuksien seuranta jatkuvat vielä tänä vuonna. Lisäksi NNH:n tulee selvittää kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja tehdä esitys niiden kompensoimiseksi.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on käynnissä ympäristövahinkojen ehkäisemistä ja korjaamista koskevan ns. EY:n ympäristövastuudirektiivin (2004/35/EY) mukainen prosessi nikkelipäästön vesistövahinkoarviosta sekä luontovahinkoarviosta. Arvion tuloksista ja sen merkityksestä tiedotetaan erikseen. Vahingosta on käynnissä myös poliisitutkinta. Näitä tutkintoja varten tarvittiin laaja ympäristövaikutusten seurantaohjelma.

Raportin keskeiset päätelmät ovat seuraavat:

  • Vesistöön pääsi 66 tonnia nikkeliä eliöille hyvin haitallisessa liukoisessa muodossa
  • Päästön jälkeen veden nikkelipitoisuudet nousivat aina Merikarvian rannikolla asti
  • Veden nikkelipitoisuus oli normaalitasolla muutaman viikon kuluttua
  • Nikkelipitoisuus kohosi pohjasedimenteissä, vesikasveissa ja simpukoissa
  • Pohjaeläimistössä merkittävät vahingot kohdistuivat simpukoihin
  • Näkyviä kalakuolemia ei aiheutunut välittömästi, mutta huonokuntoisia ja kuolleita suutareita havaittiin noin kuukauden kuluttua
  • Seuranta jatkuu

Loppuraportti

<http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/4932689/Loppuraportti_Nikkelip%C3%A4%C3%A4st%C3%B6n+vaikutusten+selvitt%C3%A4minen_Norilsk+Nickel_09042015.pdf/8ebba9c7-25fd-4c50-9cc8-2e73474239e6>

(5,5 Mt)

Uutiset
Kommentointi on suljettu