Luonnontilaisten järvien vedenpinnat korkealla Kainuussa

touko 10, 2015

Runsasluminen talvi ja kevään suuret sademäärät nostavat Kainuun luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet toukokuussa tavallista korkeammalle. Luonnontilaisten järvien pinnat kääntyivät nousuun huhtikuun alkupuolella, muutamaa viikkoa aiemmin kuin yleensä.

Esimerkiksi Lammasjärven osalta vedenkorkeuden on arvioitu ylittävän keskimääräisen keväthuipun noin 70 senttimetrillä ja vedenkorkeus näyttää nousevan lähelle tulvarajaa – maksimiennusteissa jopa vahinkorajan yläpuolelle. Viimeksi vastaavanlainen kevään tulvatilanne oli vuonna 2012, jolloin Lammasjärven vedenkorkeus nousi lähelle vahinkorajaa. Vedenpintojen nousu kiihtyy ensi viikolla lämpötilojen kasvun myötä ja järvien tulvahuiput ajoittuvat tämän hetkisten ennusteiden mukaan toukokuun puolenvälin tienoille, jonka jälkeen järvien vedenpinnat lähtevät laskuun.

Säännösteltyjen järvien vedenpinnat on laskettu alas kevään tulvavesien varastointia varten ja nyt ne ovat kääntyneet nousuun. Rehja–Nuasjärven ja Kiimasjärvien kevätalenema Sotkamon reitillä on jäänyt selvästi tavanomaista pienemmäksi Koivukoski III -voimalaitoksen huolto- ja korjaustöiden takia. Oulujärven pinta on noussut huhtikuun aikana noin 35 cm ja on edelleen nousussa. Ennusteen mukaan kesän tavoitetaso saavutetaan Oulujärvellä jo toukokuun puolivälissä. Emäjoen reitillä säännösteltyjen järvien vedenpinnat ovat keskimääräisellä tasolla ja järvien vedenpinnat ovat kääntyneet nousuun.

Erityisesti säännöstelemättömien vesistöjen rannoilla ranta-asukkaiden on syytä seurata tulvan kehittymistä ja huolehtia esimerkiksi laitureiden riittävistä kiinnityksistä sekä siitä, että rannan tuntumaan säilytykseen jätetty omaisuus on sijoitettu turvallisesti. Huomioitavaa on, että myös säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet nousevat tänä keväänä tavanomaista kevättä varhaisemmassa vaiheessa.

Ajantasainen vesistöennuste Oulujoen vesistöalueella <http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/59/index.html>

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu