Stora Enso ja Kemira parantavat vesihuoltoa Kiinassa

touko 13, 2015

Stora Enso ja Kemira käynnistävät paikallisten kylien vesihuoltoa parantavien pilottiprojektien rakennustyöt Guangxin maaseudulla Etelä-Kiinassa. Projektit ovat osa Stora Enson ja Kemiran 3-vuotista yritysvastuuhanketta, joka pyrkii kehittämään kylien vesihuoltoa ja tuottamaan yhteistä arvoa.

Vuonna 2013 aloitetun hankkeen tavoitteena on tehostaa paikallisten vesivarojen vastuullista käyttöä yhteistyössä kyläläisten, järjestöjen ja paikallisviranomaisten kanssa.

Tavoitteena on parantaa veden saatavuutta ja jätevesihuoltoa sekä tarjota ratkaisuja vedenlaatuongelmiin. Rakennustöiden jälkeen kaikille kylille tarjotaan räätälöityä koulutusta. Tavoitteena on varmistaa, että paikallisilla ihmisillä on tarvittavat tiedot ja taidot käyttää vettä vastuullisesti tulevaisuudessa sekä ylläpitää projektissa rakennettuja järjestelmiä itse.

”Vastuullinen vedenkäyttö on meille ensiarvoisen tärkeä teema kaikkialla, missä toimimme”, sanoo Stora Enson vastuullisuusjohtaja Noel Morrin. ”Vesi on Guangxissa paikallinen huolenaihe, johon suhtaudumme hyvin vakavasti. Jos nämä pilottiprojektit menestyvät, paikallisviranomaiset voivat laajentaa ja kopioida niitä muissa lähiyhteisössä tuoden hyötyä yhä useammalle paikalliselle asukkaalle. Ensin on kuitenkin tärkeää selvittää, kuinka hyödyllisiksi kyläläiset kokevat projektit.”

”Koska nyt rakennettavat vedenkäsittelyjärjestelmät vastaavat paikallisiin tarpeisiin, ja koska kyläläiset käyttävät niitä itse, on hyvin tärkeää että he ovat aktiivisesti mukana projekteissa alusta asti”, sanoo Kemiran yritysvastuujohtaja Riikka Timonen. ”Meidän roolimme on varmistaa, että rakennetut järjestelmät ovat laadukkaita ja helppokäyttöisiä – ja hyödyksi sekä ihmisille että ympäristölle.”

Uutiset
Kommentointi on suljettu