Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistettiin tehokkaasti vuonna 2014

kesä 17, 2015

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan kahdella Suomen suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamot täyttivät vuonna 2014 kaikki ympäristöluvan määräykset. Niiden typpikuormitus mereen oli 973 tonnia ja fosforikuormitus 33 tonnia. Asukasmäärään suhteutettuna päästömäärät ovat erittäin alhaiset.

Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen vuosiraportti tarjoaa sekä valvoville viranomaisille että kuntalaisille kokonaiskuvan jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta ja puhdistustehokkuudesta vuonna 2014.

Vuonna 2014 HSY:n jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin noin 130 miljoonaa kuutiota jätevettä. Virtaama ei ole jatkuvasti sama eri vuorokauden ja vuodenaikoina, mutta keskimäärin tämä valtava vesimassa tarkoittaisi noin tuhatta 15 000 kuution säiliöautollista vettä joka tunti.

Työt Suomenojan puhdistamon puhdistetun jäteveden sisältämän hukkalämmön hyödyntämiseksi etenivät. Fortum otti lämpöpumppulaitoksen tuotantokäyttöön vuoden 2015 alussa. Myös Suomenojan puhdistamon tuottama biokaasun määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden. Suomenojan tuottama biokaasu jalostetaan Gasum Oy:n toimesta liikennepolttoaineeksi.

Kesällä 2014 Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön laajennusosa, 9. biologinen prosessilinja, joka kasvatti laitoksen kapasiteettia noin 12 prosenttia. Laajennus parantaa laitoksen toimintaedellytyksiä etenkin suuren virtaaman aikaan.

HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämisessä panostettiin vuonna 2014 energiankulutuksen hallintaan ja ravinnepäästöjen vähentämiskeinoihin. Energiankulutuksen vähentymisen ansiosta nousi Viikinmäen sähköntuotannon omavaraisuusaste 70-prosenttiseksi. Sekä typen että fosforin poiston tehostamista selvitettiin pilottihankkeissa. Tämän työn jatkumisesta voi lukea lisää Rejektityppi– ja Jälkifosfori-hankesivuilta.

Lisäksi HSY:ssä käynnistettiin työ koko viemäriverkoston mallintamiseksi, joka on osa viemäriverkoston kapasiteetin kokonaishallintaan tähtäävää hankekokonaisuutta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu