Someron Rekijoen vesinäytteiden tulokset vahvistavat pilaantumisen

elo 19, 2015

Varsinais-Suomen ELY-keskus sai perjantaina Salon poliisilta tiedon Rekijoen yläjuoksulla, Somerolla tapahtuneesta eläinsuojan lietesäiliön rikkoutumisen aiheuttamasta päästöstä. Alustavan tiedon mukaan päästön suuruus on ollut noin 200 m3 lietelantaa. Lietesäiliö on tyhjennetty eikä vuotoa enää ole. Päästöstä on tehty havaintoja Rekijoessa useiden kilometrien matkalla.

ELY-keskuksen edustaja oli paikalla tekemässä havaintoja ja ottamassa myös tarvittavia vesinäytteitä päästön leviämisen kartoittamiseksi. Vesinäytteiden ensimmäiset tulokset on nyt saatu laboratoriosta ja ne vahvistavat paikan päällä tehdyt havainnot joen saastumisesta.

Kokonaisravinnepitoisuudet Rekijoessa olivat perjantaina paikoin huomattavan korkeita. Murronkulman sillan kohdalla (noin 10 km päästölähteestä) fosforipitoisuudet olivat noin 25-kertaisia ja typpipitoisuudet noin 9-kertaisia keskimääräisiin verrattuna. Noin kilometrin alavirtaan, Somero-Salo -tien sillan kohdalla fosforipitoisuudet olivat 1,5-kertaisia ja typpipitoisuus vajaa 2-kertainen keskimääräisiin verrattuna.

Bakteerimäärityksessä käytettyjen pikatestien perusteella Murronkulmalla bakteeripitoisuudet olivat monikymmenkertaisia uimaveden hyvän laadun raja-arvoihin verrattuna ja vielä Somero-Salo sillankin kohdalla selvästi kohonneita. Pikamenetelmä voi antaa suuremmat luvut kuin uimaveden laadun arvioinnissa käytetty menetelmä. Varmistetut tulokset valmistuvat loppuviikolla.

Kalakuolemista ei ole havaintoja ja lisänäytteitä tullaan ottamaan Rekijoesta tarpeen mukaan.

Someron kaupungin ympäristöterveydenhuollon antaman tiedon mukaan jokiveden käyttöä talous- ja karjan juomavetenä on toistaiseksi syytä välttää kohdealueella ja siitä alajuoksun suuntaan.

Uutiset
Kommentointi on suljettu