Vesihuoltolaitoksille valmistui työturvallisuusopas

elo 21, 2015

Vesihuollon töissä on paljon riskialttiita työtehtäviä. Riskien tunnistaminen ja niiden torjunta on edellytys työturvallisuuden toteutumiselle. Vesihuoltolaitoksille tuotettu uusi työturvallisuusopas sisältää tietoa alan työturvallisuudesta, keskeisistä riskeistä ja niiden torjunnasta niin talous- ja jätevesien käsittelyssä kuin verkostotoiminnassakin. Oppaasta löytyy toimintaohjeita myös onnettomuus- ja vaaratilanteisiin sekä tietoa työterveyshuollon palveluista.

Työturvallisuusopas on tarkoitettu kaikille vesihuoltolaitosten työntekijöille ja urakoitsijoille sekä muille vesihuollossa toimiville. Työturvallisuuden huomioiminen on koko työporukan yhteinen asia, vaikka lähiesimiehet ovatkin tärkeässä asemassa työturvallisuuden arvioinnissa, opastamisessa ja valvonnassa. Oppaasta löytyy ohjeet turvallisiin työskentelytapoihin ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä, lisäksi siitä löytyy vesihuoltolaitoksilla käytössä olevia ohjeita ja mallilomakkeita. Opas on ladattavissa maksutta Työterveyslaitoksen internet-sivuilla www.ttl.fi/vesihuolto.

– Työturvallisuuslaki korostaa riskinhallinnassa ennakointia. Työturvallisuutta kohennetaan vaikuttamalla työolosuhteisiin ennakolta eikä vasta sitten, kun epäkohtia ja vaaratekijöitä ilmenee. Työvaiheiden, aikataulujen sekä menetelmien ja toimintaympäristön suunnittelu ennen töiden aloittamista on tärkeätä, jotta työ voidaan tehdä turvallisesti, sanoo erikoistutkija Sirpa Laitinen Työterveyslaitoksesta.

Vesihuoltotöissä tapaturmavaaroja aiheutuu esimerkiksi kaivannoissa tai liikenteen seassa työskentelystä sekä teline-, tikas- ja nostotöissä. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) keräämän tilaston mukaan vuonna 2013 vesihuoltolaitosten piiriin kuuluvilla työpaikoilla sattui 109 työpaikkatapaturmaa.

– Tapaturmista merkittävä osa tapahtui laitosten ja toimistojen ulkopuolella kaivannoissa ja muissa ulko-olosuhteissa, kertoo vanhempi asiantuntija Tuula RäsänenTyöterveyslaitokselta. Oppaaseen on kirjattu tapaturmavaarallisia töitä ja niiden riskinhallintakeinoja.

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusoppaan asiantuntijaryhmään kuuluivat erikoistyöhygieenikko Marko Ikäheimo, erikoistutkija Sirpa Laitinen, vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen, erityisasiantuntija Jarmo Vorne ja verkkotoimittaja Sarno Ojell Työterveyslaitoksesta. Oppaan teossa olivat mukana myös Vesilaitosyhdistyksen vesi- ja viemärilaitosryhmät ja muita vesihuoltolaitoksia. Opas toteutettiin Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamana yhteishankkeena.

Uutiset
Kommentointi on suljettu