Arkisto tammikuu, 2016

Hulevesien hallintaan panostetaan Helsingissä

tammi 13, 2016 No Comments

Helsingin ensimmäinen lähellä keskustaa sijaitseva luonnonmukainen hulevesirakenne, joka käsittelee sade- ja sulamisvesiä, on valmistunut Maunulanpuistoon. Käsittely perustuu biosuodatukseen, jolla entisen Maaliikennekeskuksen ja Metsäläntien hulevesistä puhdistetaan raskasmetalleja ja ravinteita ennen niiden johtamista Haaganpuroon.

Lue lisää

Jää- ja hyydepatoja torjutaan Pohjanmaan jokivesistöissä

tammi 11, 2016 No Comments

Jokivesien ajankohtaan nähden suuret virtaamat ja kylmennyt sää aiheuttavat Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla merkittävää hyyteen muodostumista. Viime viikon aikana hyyde on nostanut jokien pintoja ja vesi on uhannut rakennuksia ainakin Lestijoella, Ullavanjoella, Kruunupyynjoella, Ähtävänjoella, Lapuanjoella ja Niemisjoella.

Lue lisää

Uponor ostaa vedenlaadun seurantaan erikoistuneen startup-yrityksen

tammi 07, 2016 No Comments

Uponor Oyj on ostanut reaaliaikaiseen vedenlaadun seurantaan erikoistuneen suomalaisen NWater Oy:n koko osakekannan. Toimintansa Tampereella vuonna 2012 aloittanut NWater on kehittänyt ainutlaatuisen ja vallankumouksellisen teknologian vedenlaadun reaaliaikaiseen mittaamiseen.

Lue lisää

Hyyteet ovat nostaneet paikoin Pohjamaan jokien pintoja

tammi 05, 2016 No Comments

Viime päivien pakkaset ja jokien suurehkot virtaamat ovat edistäneet hyyteen muodostumista koskipaikkoihin. Hyyteen tukkimat koskiosuudet ovat nostaneet vedenpintaa mm. Ähtävänjoen Evijärven alapuolisella jokiosuudella, Halsuanjoella, Kruunupyynjoella, Lapuanjoella Kuortaneenjärven alapuolella, Nurmonjoella sekä Seinäjoella.

Lue lisää