Helsinki neutraloi yhdyskuntajätevesien fosforijalanjälkeä

marras 28, 2016

Helsingistä tulee Itämeren ensimmäinen fosforineutraali kaupunki yhdyskuntajätevesien osalta. Helsingin kaupungin ja John Nurmisen Säätiön yhteishankkeessa Helsinki neutraloi Viikinmäen puhdistamon fosforijalanjäljen rahoittamalla valkovenäläisen Vitebskin jätevesien puhdistusta.

Yhteishanke on pilotti, jossa kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kompensoivat yhden vuoden ajalta Helsingin osuuden Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforipäästöistä vähentämällä vastaavan määrän ravinnepäästöjä Vitebskin jätevesistä. Toimenpide tekee Helsingistä fosforineutraalin yhdyskuntajätevesien suhteen, ensimmäisenä kaupunkina Itämeren alueella.

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita johtava Marjukka Porvari näkee, että Valko-Venäjällä tehtävät toimet vaikuttavat etenkin Itämeren pääaltaalla, jolla on suora yhteys Suomen merialueiden tilaan.

– Hyödyn saavat Itämeren käyttäjät ja kustannustehokkuusajattelun mukaan Vitebskin pilotti on hyvä esimerkki siitä, että toimenpiteet tehdään siellä missä yhdellä eurolla saadaan mahdollisimman paljon aikaan, toteaa Marjukka Porvari.

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen arvostaa Helsingin roolia edelläkävijänä:

– Kaupungeilla on suuri vastuu Itämeren suojelussa. Asema Itämeren ensimmäisenä jätevesiltämme fosforineutraalina kaupunkina vahvistaa Helsingin uskottavuutta ympäristötoimijana.

Vitebskissä ulkopuolinen tuki on tarpeen 

Valkovenäläisessä Vitebskin kaupungissa on toimiva jätevedenpuhdistamo, mutta kaupungin ravinnekuormitus päätyy Itämereen Latvian läpi virtaavan Väinäjoen kautta. Vesilaitoksella ei Valko-Venäjän lainsäädännön mukaan ole velvoitetta puhdistaa jätevesiään Itämeren suojelukomissio HELCOMin suosittamalle puhdistustasolle, joka on enintään 0,5 mg fosforia puhdistamolta lähtevässä jätevesilitrassa. Taloudellisen tilanteen vuoksi vesilaitoksella ei myöskään ole mahdollisuutta toteuttaa kansallisia määräyksiä tiukempia päästövähennyksiä ilman ulkopuolista tukea.

Helsingin kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut rahoittavat fosforinpoistokemikaalin ostoa yhteensä 24 000 eurolla. John Nurmisen Säätiö on tehnyt Vitebskin kanssa sopimuksen fosforinpoiston tehostamiseen tarvittavien kemikaalien ostosta. Säätiö rahoittaa hankinnoista 51 prosenttia ja vesilaitos 49 prosenttia.

Uutiset
Kommentointi on suljettu