Itämeren suojelun ekonomian lahjoitusprofessuurille jatkokausi

marras 27, 2016

Itämeren suojelun ekonomian professuuri on saanut jatkokauden vuoteen 2021 asti. Viisivuotisen jatkokauden rahoittavat Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto yhdessä. Professuuri keskittyy Itämeren suojelun taloudellisiin kysymyksiin.

Professori Kari Hyytiäinen, joka on hoitanut professuuria vuodesta 2013, pitää jatkokautta erittäin tärkeänä muun muassa tutkimuksen jatkuvuuden kannalta sekä uuden asiantuntijasukupolven varmistamiseksi.

– Ihmisen ja meriluonnon väliseen vuorovaikutukseen keskittyvä ympäristötaloustieteen tutkimus on suhteellisen nuorta. Tietääkseni tämä professuuri on ainoa, joka keskittyy nimenomaan Itämeren suojelun taloudellisiin kysymyksiin, toteaa Hyytiäinen.

Helsingille lahjoitusprofessuuri liittyy kaupungin Itämeri-toimenpideohjelmaan.

– Itämeri-professuuri on merkittävä yhteistyön muoto Helsingin yliopiston ja kaupungin välillä toteaa elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

– Kaupunki on tarjonnut tutkimuskysymyksiä, joita tutkijat ovat lähteneet tutkimaan. Parhaillaan meneillään olevat pro gradu -työt, jotka liittyvät esimerkiksi mikromuoviroskaantumiseen ja typpilannoitusta koskevaan taloudelliseen ohjaukseen, ovat esimerkkejä tästä. Taloustieteellistä Itämeren tutkimusta on voitu käyttää myös kaupungin päätöksenteon tukena. Professuuri linkittyy hienosti Helsingin yliopiston, Aalto yliopiston ja kaupungin väliseen laajempaan Kaupunkiakatemia-yhteistyökokonaisuuteen.

Professuurin ensimmäinen jakso alkoi vuonna 2011 Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksella maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Kaupunki oli lahjoittanut yliopistolle professuurin osana Itämerihaaste-aloitetta vuonna 2007.

Professuurin kustannukset ovat Helsingin kaupungille 100 000 euroa vuodessa. Helsingin yliopiston osuus on 15 000 euroa vuodessa.

Uuden Itämeri-professuurin sopimuskausi alkoi 1.10.2016. Professorinimityksestä ei ole vielä tehty päätöksiä. Nykyinen professori Kari Hyytiäinen jatkaa tehtävässään vuoden loppuun.

Uutiset
Kommentointi on suljettu