Pisara sai merkittävän rahoituksen Tekesiltä

huhti 28, 2017

Pisaran ”Vesiviisas kunta” on saanut 3,2 miljoonan euron hankkeelleen merkittävän osarahoituksen Tekesiltä. Hankkeessa kehitetään suomalaisesta vesiosaamisesta kansainvälinen vientituote.

Pisara on koonnut hanketta toteuttamaan yhdyskuntien vesihuollon ja alan teknologioiden kehittämiseen pystyvän osaamisklusterin. Hankkeessa kehitetään vesihuollon järjestämiseen uudet liiketoiminnalliset ja operatiiviset mallit sekä niitä tukevat digitaaliset ratkaisut. Kun nämä on testattu Suomessa, niitä lähetään viemään maailmalle.

– Tavoitteena on, että hankkeen aikana löydetään uusia innovatiivisia yrityksiä, jolloin verkosto kasvaa ja tukee uuden vesiliiketoiminnan kansainvälistymistä. Suomi on jo pitkään kaivannut verkostoveturia, joka pystyy kokoamaan osaamiset yhteen ja viemään ne maailmalle. Verkostoitumalla pk-yritysten kanssa autamme niitä työpaikkojen luomisessa ja kasvussa kansainvälisiksi, kertoo Pisaran kehittämispäällikkö, ”Vesiviisas kunta” -hankejohtaja Sakari Laitinen.

”Vesiviisas kunta” -hankkeen tavoitteena on tuottaa vesilaitoksille innovatiivisia yhteistyömalleja ja niitä tukevat tekniset järjestelmät. Hankkeeseen pääsee mukaan ryhmä suomalaisia kuntia ja kaupunkeja, jotka saavat teknologiat käyttöönsä kokonaisvaltaisena palveluna. Projektin päättyessä vuoden 2018 lopussa on tarkoitus edetä maan rajojen ulkopuolelle.

– Yhteistyömallit perustuvat riskipohjaiseen omaisuudenhallintaan ja vahvaan digitaalisuuteen. Keräämme verkosta entistä syvempää tietoa riskiarviointia ja investointien priorisointia varten. Tiedon avulla pystymme kohdistamaan investointieurot aiempaa tarkemmin, jolloin ne myös tuottavat parhaan hyödyn. Toisaalta käyttöhenkilöstö pystyy tietojen avulla ennakoimaan verkon tulevia tapahtumia – jopa häiriöitä. Loppuasiakkaan kannalta toimitusvarmuuden ja laadun lisäksi on oleellista veden hinnan maltillinen kehitys, sanoo Pisarasta vastaava johtaja Kari Kautto.

– Yhteistyöverkoston avulla vesihuollon kokonaisvaltaisesta palvelusta digitalisaation avulla on mahdollista saavuttaa merkittävä vientituote. Tekesin rahoitus kannustaa yritystä verkostoitumaan kansainvälisesti kasvua hakevien pk-yritysten kanssa ja hakemaan kokonaisratkaisuun se uusin osaaminen, jolla kilpailuetu saavutetaan, toteaa asiantuntija Tuomas Lehtinen Tekesistä.

Hanke kuuluu Tekesin BioNets-ohjelmaan. Ohjelman kautta Pisara-hanke on saanut hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankerahoitusta. Vesi on osa sinistä biotaloutta.

Pisara on uusi avaus, joka on syntynyt maan viidenneksi suurimman vesilaitoksen, energia- ja vesiyhtiö Jyväskylän Energian osaamisen ja teknologian pohjalta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu