Kärkihankerahoituksella uusia menetelmiä ravinteiden talteenottoon yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla

touko 16, 2017

Ympäristöministeriö on myöntänyt valtion kärkihankerahoitusta yhteensä 2,1 milj. euroa kolmeen hankkeeseen, joissa kokeillaan uusia keinoja tuottaa lannoitteita tai niiden raaka-aineita yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla. Hallituksen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että vuonna 2025 vähintään 50 % yhdyskuntajätevesilietteestä on kehittyneen prosessoinnin piirissä.

Hankkeissa rakennetaan 20 000 – 50 000 asukkaan jätevedenpuhdistamon ravinteiden kierrätykseen tarkoitetut koekohteet, joissa uusia menetelmiä testataan. ”Pääsemme ensi kertaa Suomessa laitoskoossa pilotoimaan uudenlaisia jäteveden ja lietteen jatkokäsittelykonsepteja jätevedenpuhdistamoilla. Tavoitteena on ottaa yhdyskuntien jätevesien ravinteet talteen ja jalostaa niistä edullisia ja turvallisia kierrätyslannoitteita. Kärkihankkeilla vähennämme vesiemme ravinnekuormitusta samalla kun vahvistamme suomalaista vesialan osaamista ja vientiedellytyksiä”, sanoo asunto, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Rahoitusta myönnettiin 1 265 556 euroa Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle (NEVE) Rovaniemen puhdistamolla toteutettavalle lietteen energiatehokkaaseen polttoon perustuvalle PAKU-prosessille. Prosessissa otetaan fosforin ohella talteen myös osa typestä. Polttolaitos tuottaa tuhkaa lannoitevalmisteiden raaka-aineeksi. Tavoitteena on kehittää tuhkasta lannoitevalmiste, joka on vapaa haitta-aineista.

Toinen rahoitettava hanke on Outotec Finland Oy:n lietteen termiseen kuivatukseen perustava ratkaisu. Hankkeelle myönnettiin 611 394 euroa. Prosessi, joka tuottaa lannoitevalmisteena käytettävää orgaanista maanparannusainetta, on energiatehokas ja siten taloudellinen ja ympäristöystävällinen.

Lisäksi rahoitusta myönnettiin 223 050 euroa HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle toteutettavalle demolaitokselle. Laitoksessa sovelletaan HSY:n kehittämää RAVITA-prosessia, jossa fosfori otetaan talteen puhdistusprosessin loppuvaiheessa jälkisaostetusta kemiallisesta lietteestä. Lopputuotteena on suoraan lannoiteteollisuuden raaka-aineena hyödynnettävä fosforihappo.

Hallitusohjelman kärkihankkeen Biotalous ja puhtaat ratkaisut tavoitteena on tehdä Suomesta vuonna 2025 bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Kestävien ratkaisujen kehittämisellä, käyttöönotolla ja viennillä parannetaan vaihtotasetta, lisätään omavaraisuutta, luodaan uusia työpaikkoja sekä saavutetaan ilmastotavoitteet ja Itämeren hyvä ekologinen tila.

Uutiset
Kommentointi on suljettu