HSY:n ravinteiden talteenottoprosessi kiertotalouden kärkihankkeeksi Suomessa

touko 19, 2017

Osaksi hallituksen kiertotalouden kärkihanketta on valittu Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kehittämä RAVITA-menetelmä, joka mahdollistaa ravinteiden talteenoton suoraan jätevedestä puhdistusprosessin lopuksi. Talteen otetusta fosforista ja typestä voi tehdä esimerkiksi kierrätyslannoitetta. Menetelmää testataan RAVITA DEMO -hankkeessa.

HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla on tutkittu vuodesta 2016 lähtien ravinnetuotteen valmistusta. Kärkihankerahoituksen saaneessa RAVITA DEMO -hankkeessa rakennetaan koelaitos, jossa testataan markkinoille soveltuvan lopputuotteen tekoa. Menetelmässä fosfori otetaan talteen fosforihappona, mikä avaa useita mahdollisuuksia kierrätysfosforin jatkohyödyntämiseen lannoitteena tai teollisuusprosesseissa. Prosessiin voidaan jatkossa yhdistää myös typen talteenotto, jolloin voidaan tuottaa korkeatasoista fosfori-typpilannoitetta.

– Merkittävä innovaatio kiertotaloudelle RAVITA:ssa on korkeatasoisen kierrätysravinnetuotteen tuottamisen lisäksi saostuskemikaalin kierrätysmahdollisuus. Näin uuden saostuskemikaalin tarve on vain 5-10 prosenttia normaalista puhdistamoiden saostuskemikaalitarpeesta, kertoo vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred HSY:stä.

Ravinteiden talteenotto sopii monenlaisiin puhdistamoihin

RAVITA-menetelmän yksi keskeisistä eduista on, että sitä voidaan käyttää erikokoisilla ja teknisesti erilaisilla puhdistamoilla. Menetelmä edustaa täysin uutta teknologista ratkaisua eikä vastaavaa ole missään muualla maailmassa käytössä.

RAVITA-prosessissa fosforia ja typpeä ei poisteta perinteisesti vaan ne kerätään talteen jätevedenpuhdistuksessa. Koska fosfori ja typpi otetaan suoraan jätevedestä, niitä saadaan talteen selvästi enemmän kuin muissa menetelmissä. Talteen otetun fosforin ja typen määrää voidaan tarvittaessa myös säädellä. Lopputuote sisältää hyvin vähän orgaanisia epäpuhtauksia tai raskasmetalleja.

Lue lisää: hsy.fi/ravita

Kiertotalouden kärkihanke on ympäristöministeriön rahoittama ja se jatkuu 31.12.2018 saakka. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus tiiviissä yhteistyössä kiertotalouden kärkihankkeesta vastaavien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu