Kaliningradin jätevedenpuhdistamo virallisesti käyttöön

kesä 08, 2017

Kaliningradin jätevedenpuhdistamo avattiin virallisesti 7. kesäkuuta 2017. Puhdistamon rakennustyöt valmistuivat joulukuussa 2015, ja laitos on otettu käyttöön sen jälkeen asteittain. Puhdistamon toiminnan edellytyksenä oleva lietteenkäsittely saatiin kuntoon toukokuussa 2017.

Puhdistamon käyttöönotolla on vaikutusta koko Itämereen. Kaliningrad on ollut pitkään yksi Itämeren suurimmista jäljellä olevista pistekuormittajista, kun lähes puolen miljoonan asukkaan jätevedet ovat päässeet sellaisenaan mereen. Jätevedenpuhdistamo vähentää Itämereen tulevaa fosforikuormaa 120 tonnia ja typpipäästöjä 300 tonnia vuodessa. Itämeren pääaltaaseen Itämeren maista kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta nämä vastaavat 0,7 ja 0,08 %. Käsittely täyttää Itämeren suojelukomission HELCOMin suositukset fosforin ja orgaanisen aineen osalta, mutta typenpoistoon tarvitaan vielä lisäinvestointeja.

Jätevedenpuhdistamon rakentaminen alkoi jo 1980-luvulla. Vuosia viivästynyt hanke on kohdannut monia vastoinkäymisiä ja rakennustyöt ovat keskeytyneet useaan kertaan. Hanke sai vauhtia vasta joulukuussa 2007, kun Venäjän valtio vahvisti rahoituksensa ja Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden rahoitussopimus allekirjoitettiin. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös kaupungin itäinen juomavesilaitos (35 miljoonaa euroa), jonka odotetaan valmistuvan vuonna 2018.

Puhdistamon kustannukset olivat noin 70 miljoonaa euroa. Hankkeen suurin rahoittaja oli Venäjän valtion erityisrahasto. Hanke sai suoraa lahjarahoitusta Ruotsin valtiolta sekä Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahastosta, jonka kautta myös Suomi osallistui hankkeen rahoitukseen.

Uutiset
Kommentointi on suljettu