Hiekkaharjun vesitornin rakentaminen alkaa syksyllä 2017

kesä 20, 2017

​Vantaan Hiekkaharjussa Malmimäenpuistoon rakennetaan uusi vesitorni, joka tulee korvaamaan nykyisen vesitornin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti 16.6.2017 valita tornin rakentajaksi edullisimman tarjouksen antaneen YIT Rakennus Oy:n kokonaisurakkahinnalla 9 131 900 euroa.

– Aloitamme Hiekkaharjun vesitornin rakentamisen syksyllä 2017. Hankkeella varmistamme Itä-Vantaan vedenjakelua asukasmäärän kasvaessa nykyisestä, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Rakennusurakka sisältää myös koneisto-, putkisto-, sähkö- ja LVI-työt. Vesitorni varustetaan aurinkopaneeleilla. Torni otetaan käyttöön keväällä 2019 ja se korvaa valmistuessaan nykyisin käytössä olevan Tikkurilan vesitornin.

Tornin rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos on tullut voimaan joulukuussa 2016. Asemakaavan muutosta varten HSY järjesti suunnittelukilpailun vesitornin visuaalisesta ilmeestä, jonka voittajaksi valikoitui WSP Finland Oy:n ehdotus Siluetti. Ehdotuksen pohjalta on laadittu yhteistyössä Vantaan kaupungin edustajien kanssa rakennusluvan edellyttämät suunnitelmat. Tornin rakennuslupa on edelleen käsittelyssä, mutta kaupunkikuvatoimikunta on puoltanut sen myöntämistä.

Koska vanha vesitorni on käytössä uuden vesitornin käyttöönottoon asti, vesitornin rakentaminen ei vaikuta veden riittävyyteen alueella. Vanha vesitorni poistuu vedenjakelukäytöstä uuden tornin käyttöönoton jälkeen vuonna 2019. Vanhan tornin purku tullaan tekemään huomioiden sen sijainti rakennusten ja teiden läheisyydessä. Purkulupaa varten on teetetty rakennushistoriallinen selvitys sekä alustavat suunnitelmat purkamisjärjestelyistä.

HSY:llä on käytössä pääkaupunkiseudulla 12 vesitornia, joiden yhteistilavuus on noin 106 300 kuutiometriä. Tämä on noin 40 prosenttia verkostoon pumpatun veden määrästä vuorokaudessa.

Vesitornien tehtävänä on mahdollisimman tasaisen paineen ylläpitäminen sekä veden varastointi kulutushuippuja varten, mikä mahdollistaa tasaisemman pumppauksen vedenpuhdistuslaitoksilta verkostoon. Lisäksi niiden vesivarastot ovat käytettävissä häiriötapauksissa.

Hankkeen verkkosivut: www.hsy.fi/uusivesitorni

Uutiset
Kommentointi on suljettu