Suomalaista vesiosaamista maailmalle

kesä 20, 2017

Finnish Water Forum ry, Vesiotec Oy ja Advion Group Oy käynnistävät yhteistyön globaaleilla vesiresurssien hallinnan ja kehittämisen markkinoilla. Yhteistyön tavoitteena on suomalaista huippuosaamista hyödyntämällä ratkaista puhtaan veden saatavuuden haasteita.

Maapallolla on tällä hetkellä yli 1,6 miljardilla ihmisellä ongelmia puhtaan veden saatavuudessa, vaikka laskennallisesti vettä riittää kaikille maailman ihmisille. YK arvioi, että vuoteen 2025 mennessä jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kärsii vesipulasta.

Kasvava puhtaan veden tarve yhdistettynä kaupungistumisen megatrendeihin, teollisuuden maailmanlaajuiseen kasvuun sekä ympäristötietoisuuden jatkuvan lisääntymisen myötä kiristyviin ympäristönormeihin tarjoaa suomalaisille vesialan yrityksille valtavia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologiaosaamisen lisäksi Suomesta löytyy myös merkittävä määrä kansainvälisen liiketoiminnan osaajia, jotka voivat olla ratkaisevana apuna kansainvälisten markkinoiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tarjolla olevien mahdollisuuksien onnistunut hyödyntäminen edellyttää sekä toisiaan täydentävien teknologioiden että käytettävissä olevien liiketoimintaosaajien ennakkoluulotonta hyödyntämistä.

”Odotamme yhteistyöltä uusia merkittäviä asiakkuuksia palvelullemme”, kertoo Vesiotecin hallituksen jäsen Jani Härkki. ”Tämä hieno tuotteistettu palvelu sopii oivallisesti osaksi kansainvälisiä hankkeitamme. Pystymme tuomaan sitä esille useissa ohjelmissamme”, jatkaa Advion Groupin toimitusjohtaja Ari Virtanen innostuneena.

Finnish Water Forum yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin ponnistukset suomalaisen vesiosaamisen viennin edistämiseksi. Yhdistyksen yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja tukea hankemahdollisuuksia suomalaistoimijoiden yhdessä toteutettaviksi.

Vesiotec on kehittänyt erittäin monipuolisen laajojen vesiverkostojen hallintamallin, jolla sekä yksittäisten vesiyhtiöiden että koko kansallisen verkoston veden tila, käyttö, laatu, turvallisuus, riittävyys ja muita ominaisuuksia saadaan tarkasteltua ja toimintaa johdettua hallitusti.

Advion Group on kumppani liiketoiminnan kasvattamiseen, kehittämiseen ja kansainvälistämiseen. Advionin palveluita ovat kansainvälistymisen kiihdyttämiseen tähtäävä YourGlobe, vaativia yritysjärjestelyjä ja muutoksia tukeva YourChange sekä kokeneita väliaikaisjohtajia välittävä YourInterim. Advion on kokemuksella mitattuna yksi Suomen johtavia toimijoita.

Uutiset
Kommentointi on suljettu