Runsaat sateet näkyvät jo Pirkanmaan järvissä

loka 10, 2017

Lokakuun sateet alkavat näkyä jo Pirkanmaan järvien vedenkorkeuden nousuna. Vedenkorkeudet ovat nousseet etenkin pienemmissä luonnontilaisissa vesistöissä, mutta myös suurimmat järvien vedenkorkeudet ovat nousseet.

– Käytännössä kaikkien luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskimääräisten arvojen yläpuolella. Ennusteiden mukaan vedenkorkeuden nousu jatkuu vielä pitkään, ellei sääolosuhde muutu selvästi kuivemmaksi, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Suurimmista säännöstellyistä järvistä Näsijärven, Pyhäjärven sekä Rauta- ja Kuloveden vedenkorkeudet ovat pääsääntöisesti lähellä keskimääräisiä arvoja, mutta juoksutukset ovat kasvaneet selvästi syyskuuhun verrattuna. Vanajaveden vedenkorkeus on 10 cm ja Kyrösjärven vedenkorkeus 20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeampi.

Etelä-Pirkanmaan vähäjärvisillä alueilla jokien virtaamat ovat kasvaneet selvästi. Esimerkiksi Punkalaitumenjoessa virtaama on kymmenkertaistunut lokakuun alkuun verrattuna. Tällä hetkellä virtaama joen alaosalla on noin 15 m3/s ja ennusteen mukaan virtaama kasvaa edelleen.

– Nämä virtaamat eivät vielä aiheuta vahinkoja. Punkalaitumenjoella on tavattu kevättulvilla suurempiakin virtaamia, toteaa Isid.

Uutiset
Kommentointi on suljettu