Pohjavesialueiden luokitustyö etenee Pohjois-Savossa

marras 30, 2017

Pohjois-Savon pohjavesialueet luokitellaan uudelleen. Luokitus perustuu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lakiin. ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden sekä suojelutarpeen perusteella. Maastokartoitukset pohjavesialueilla on saatu jo valmiiksi osassa alueen kuntia.

Kesän ja syksyn 2017 aikana pohjavesialueilla on tehty maastotarkistuksia yli 200 mahdollisella pohjavedestä riippuvaisella kohteella. Maastossa on kartoitettu muun lainsäädännön nojalla suojeltuja pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, kuten metsälain suojelemia lähteitä ja lähdepuroja.

Maastokartoitukset on saatu valmiiksi Tuusniemen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kaavin, Sonkajärven, Iisalmen, Vieremän, Kiuruveden ja Rautavaaran kunnissa. Työ jatkuu Pohjois-Savossa vielä vuonna 2018, jolloin pohjavesialueilla liikutaan.

Uusi pohjavesialueiden luokitus perustuu 1.2.2015 voimaan tulleeseen lakimuutokseen (vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lakiin). ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella.

Pohjavesialueiden luokitus toteutetaan jatkossa seuraavasti:

* 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
* 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue
* E-luokka tai E-lisämerkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Jatkossa E-lisämerkinnällä voi olla vaikutuksia tehtäessä päätöksiä tai suunnitelmia pohjavesialueen maankäyttöön tai vedenhankintaan liittyen.

Myös pohjavesialueiden ja pohjaveden muodostumisalueiden rajauksiin tehdään tarkistuksia. Pohjois-Savossa rajausmuutokset koskevat lähinnä niitä pohjavesialueita, joilta on saatu uutta ja tarkempaa tietoa esimerkiksi geologisen rakennetutkimuksen kautta.

Pohjavesien luokituksesta kuullaan kuntalaisia

Pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista kuullaan kuntalaisia. Kuulemisessa pohjavesialueisiin liittyvät asiakirjat pidetään kunnassa nähtävillä ja niistä on mahdollista esittää mielipiteensä ja mahdollisia lisätietoja vähintään 30 päivän ajan. ELY-keskus myös pyytää lausunnot pohjavesialueen sijaintikunnalta, maakunnan liitolta, vesihuoltolaitoksilta sekä niiltä kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella tai luokituksella voi olla vaikutusta.

– Kaiken kaikkiaan kuulemisen tavoitteena on varmistaa pohjavesialueiden asukkaiden ja toiminnanharjoittajien tiedonsaanti ja osallistumismahdollisuudet asian valmisteluun. On hyvin tärkeää, että tieto pohjavesialueiden rajausehdotuksista ja luokista välittyy kuntiin, vesihuoltolaitoksille, alueen toiminnanharjoittajille ja kunnan asukkaille. Kuulemisprosessin aikana pohjavesialueiden luokista ja rajauksista voi myös kysyä lisätietoja ELY-keskuksesta, kertoo suunnittelija Jaana Rääpysjärvi Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu