VIRTA-hanke tähtää virtavesien ja taimenkantojen parantamiseen – Oriveden kaupunki mukana

marras 28, 2017

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on päättänyt, että kaupunki osallistuu VIRTA-hankkeeseen 3 000 eurolla vuodessa. VIRTA-hanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) vetämä hanke, jonka tavoitteena on virtavesien ja taimenkantojen parantaminen Kokemäenjoen vesistöalueella vuosina 2018-2021.

Taimenkantojen huolestuttavan heikkoon tilaan on herätty viime aikoina ympäri Suomea. Kokemäenjoen vesistöalueelta löytyy vielä paikallisia taimenkantoja erityisesti pohjavesivaikutteisissa puroissa, mutta alueen taimenkannat ovat heikkoja. Laji on uhanalainen, ja sen kalastusta on rajoitettu. Huolimatta monista jo tehdyistä toimenpiteistä taimenkannat eivät ole vielä elpyneet, sillä monissa virtavesissä on edelleen nousuesteitä ja puutteita sorapohjaisista kutualueista. Taimenkantojen istutuspainotteisesta hoitamisesta on hiljalleen siirrytty lisääntymis- ja elinalueiden kunnostuksiin.

Taimenen luontainen elinkierto on monivaiheinen. Se elää 2 – 3 ensimmäistä vuotta purossa tai joessa ja siirtyy sitten noin 25 cm:n pituisena järveen, josta nousee puroon kutuvaellukselle 5 – 6-vuotiaana, jolloin se on 55 – 60 cm:n pituinen.

VIRTA-hankkeella tavoitellaan virtavesien luontaisesti lisääntyvien kalakantojen (taimenen, harjuksen ja toutaimen) vahvistamista. Hanke sisältää mm. virtavesien kunnostustarpeen ja kalakantojen selvityksiä sekä talkookunnostustapahtumia. Hankkeen kokonaiskustannusarvio neljän vuoden ajalle on 110 800 euroa. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat kalastusalueet, vesialueiden osakaskunnat, ELY-keskukset, yksityinen sektori sekä Pirkanmaan kunnat.

VIRTA-hanke sisältää useita toimenpiteitä myös Oriveden ja Juupajoen alueella. Näitä ovat mm. Kooninjoen, Taipaleenjoen reitin, Västilänjoen ja Äväntäjärven kunnostussuunnitelmien laatiminen, talkookunnostukset, koneelliset kunnostukset, nousuesteiden poisto, virtavesi-investoinnit ja taimenen vaellustutkimukset. Leppähampaan reitillä tehdään virtavesi-investointi  ja taimenkannan selvitys sekä sähkökoekalastuksia Västilänjoella, Pääskylänjoella ja Eväjärven reitillä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu