Mikromuovit ja muut haitta-aineet puhdistetaan kaupunkien hulevesistä

helmi 01, 2018

Suomessa rakennetaan ratkaisuja maailman vesistöongelmiin. Pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat lähteneet ensimmäisten joukossa maailmassa kehittämään ratkaisuja, joilla puhdistetaan hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuvia päästöjä kuten raskasmetalleja, ravinteita ja mikromuoveja. Työtä tehdään samanaikaisesti useassa erilaisessa kaupunkikohteessa todellisissa käyttöolosuhteissa.

Espoon, Helsingin, Lahden ja Vantaan alueelle toteutetaan seitsemän erilaista hulevesiä puhdistavaa luonnonmukaista ratkaisua. Ratkaisujen toimivuutta tutkitaan ja niistä kerättävä tieto avataan kaikkien saataville. Ratkaisuja ovat esimerkiksi maanalainen kosteikko Helsinki-Vantaan lentoasemalla, biosuodatinratkaisut Espoossa ja Lahdessa, maan alle kaivettava suodatinarkku Helsingissä sekä monikäyttöiset hulevesialueet Vantaan Aviapoliksessa.

– Sateiden lisääntyminen esimerkiksi teiden asfaltointi kasvattavat tarvetta hulevesien hallintaan kaupungeissa. Erityisesti tarvitaan ratkaisuja, joilla sateen jälkeen vesiin kerääntyneitä epäpuhtauksia poistetaan ennen niiden valumista esimerkiksi järviin tai meriin. Tarvetta on erityisesti uusille, kompakteille ja luonnonmukaisille ratkaisuille olemassa olevilla tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla, kertoo Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiön johtava asiantuntija Jaana Pelkonen.

S&C hulevesien laadunhallinta -projektissa puhdistetaan hulevesiä ja luodaan parempaa elinympäristöä.  Samalla parannetaan kaupunkiympäristön toimivuutta ja parannetaan kaupunkilaisten elämänlaatua.

– Tämä on meille merkittävä projekti ja liittyy vahvasti yliopisto-osaamiseen Lahdessa. Hankkeen toimenpiteiden avulla parannamme Vesijärven tilaa. Samalla luomme uutta liiketoimintaa. Kun teemme kehitystyötä Lahdessa ja Helsingin seudulla, syntyy uusia ratkaisuja, joiden avulla hulevesihaasteita voidaan ratkaista myös muissa maailman kaupungeissa, Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta kertoo.

Projektissa Helsingin seudulle ja Lahteen syntyy kattava neljän kaupungin yhteinen älykkäiden hulevesiratkaisujen referenssialue. Kaupunkien rajat ylittävä referenssialue ja yhteistyö ovat poikkeuksellisia Suomessa. Testialueella kehitetyt ja testatut ratkaisut toimivat yritysten referensseinä ja suomalaisen hulevesiosaamisen ja –ratkaisujen vientiä maailmalle.

Yliopistot ja tutkimuslaitokset tutkivat testattavien ratkaisujen toimivuutta. Tiedolla on keskeinen merkitys kehitettävien hulevesituotteiden ja –ratkaisujen kaupallistamisessa, jatkokehityksessä ja markkinoinnissa. Tämä lisää projektin arvoa, sillä yrityksillä ja kunnilla on normaaleissa rakennushankkeissa harvoin resursseja toteuttaa hulevesirakenteiden intensiiviseurantaa korkeista kustannuksista johtuen.

Projektissa ovat mukana kaupungit Lahti, Espoo, Helsinki ja Vantaa; Finavia Oyj; T&K toimijat Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, LUKE, HSY, Sensmet Oy ja Optoseven Oy; suunnitteluasiantuntijat MASU Planning Oy, WSP Finland Oy ja Sitowise Oy; ratkaisutoimittajat Ruskon Betoni Oy, Rudus Oy, ja LECA Finland Oy ja Bluet Oy.

S&C huleveden laadunhallinta -hanke on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -hanke. Se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu