Vedenkorkeuden seuranta muuttuu

helmi 01, 2018

Vesistöjen vedenkorkeuden seurannan toimintamalli on muuttumassa. Mittausasemien ylläpitotöitä hoitavat 1.1.2018 alkaen julkisen kilpailutuksen kautta hankitut toiminnanharjoittajat. Lisäksi vanhoja vedenkorkeusasemia päivitetään asentamalla uusia automaattisia mittalaitteita.

Vesistöjen vedenkorkeustieto on ensiarvoisen tärkeää esimerkiksi tulvariskien hallinnassa, patoturvallisuudessa, vesistöjen säännöstelyssä, vesivoiman tuotannossa, vesihuollossa, vesitalouslupien valvonnassa sekä vesienhoidon suunnittelussa.

Suomessa on yhteensä noin 870 vedenkorkeusasemaa. Näistä asemista on ELY-keskusten vastuulla noin 510 ja paikallisten toimijoiden (voimalaitokset, kunnat) noin 360. Pääosa ELY-keskusten vastuulla olevista asemien ylläpidosta on nyt siirretty ulkopuolisten asiantuntijoiden ylläpidettäviksi. Pohjoisella alueella ylläpidosta vastaa Mitta Oy, läntisellä alueella KVVY Tutkimus Oy ja Etelä- ja Itä-Suomessa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Vedenkorkeusasemien ylläpito tarkoittaa vedenkorkeusaseman tärkeydestä riippuen yhden tai kahden kuukauden välein tehtyjä vedenkorkeuden tarkistusmittauksia sekä erilaisia huoltotöitä ja vuosittaisia kuntoarvioita. Hankinnan osalta ulkoistettiin koko Suomessa yli 300 vedenkorkeusaseman ylläpito. Kilpailutettujen palvelujen ja hankintojen kustannukset ovat noin 1,1 milj. euroa/vuosi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa valtakunnallisesti vedenkorkeuden mittaukseen ja muuhunkin hydrologiseen seurantaan liittyvistä hankinnoista yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja muiden ELY-keskusten kanssa. Suomen ympäristökeskus toimii valtakunnallisena hydrologian laitoksena ja vastaa siihen liittyvistä valtakunnallisista palveluista ja seurantaohjelman laatimisesta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu