Arkisto tammikuu, 2021

Jokihelmisimpukan suojelulle askelmerkit

tammi 24, 2021 No Comments

Jokihelmisimpukan eli raakun suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma on valmistunut. Tavoitteena on, että elinvoimaisia raakkukantoja on koko lajin luontaisella esiintymisalueella ja ne saavuttavat suotuisan suojelun tason. Raakku on erittäin uhanalainen laji, jonka häviämisuhka on ilmeinen.

Lue lisää

Talousveden laatu on Suomessa erittäin hyvä – veden laadussa vain vähän poikkeamia

tammi 11, 2021 No Comments

Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä, joka täyttää hyvin sille asetetut vaatimukset ja tavoitteet, kertoo tuore raportti. Vuosina 2017–2019 terveydellisessä laadussa oli poikkeamia vain yksittäisillä vedenjakelualueilla. Joissakin tilanteissa laadun turvaaminen edellytti toimenpiteitä, kuten tehostettua veden puhdistusta tai desinfiointia.

Lue lisää

Vesilaitosyhdistys julkaisi uuden strategian

tammi 10, 2021 No Comments

Vesilaitosyhdistyksen strategia vuosille 2021-2030 on valmistunut. Uusi strategia katsoo tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita yhdistyksen ja vesihuoltolaitosten lisäksi laajemmin myös koko vesihuoltoalan näkökulmasta. Strategia tukee osaltaan myös käynnistyvän Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita.

Lue lisää

Maa- ja vesitekniikan tuelta yli 4,1 miljoonaa euroa lahjoituksia ja apurahoja 2020

tammi 10, 2021 No Comments

Maa- ja vesitekniikan tuki myönsi vuonna 2020 yli 4,1 miljoonaa euroa apurahoja. Kappalemääräisesti eniten tuettiin opinnäytetöitä (esim. diplomityö, väitöskirja). Euromääräisesti eniten tuettiin tutkimusta ja opetusta. Suurin yksittäinen myönnetty summa oli 750 000 euron lahjoitus Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteiden koulutusalalle.

Lue lisää