Kemira investoi vedenkäsittelykemikaalien tuotantoon Aasian ja Tyynenmeren alueen kasvavien markkinoiden palvelemiseksi

heinä 19, 2021

Kemira lisää vedenkäsittelykemikaalien tuotantokapasiteettia tehtaallaan Yanzhoussa Kiinassa. Nämä investoinnit ovat osa Kemiran kasvustrategian toteuttamista ja vastaavat Kiinassa ja muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvavaan vedenkäsittelykemikaalien kysyntään.

Kemira vahvistaa asemaansa  Aasian ja Tyynenmeren (APAC) markkinoilla ja julkistaa kaksi investointia vedenkäsittelykemikaalien tuotantokapasiteetin lisäämiseksi Kiinassa.

Kemira on aloittanut uuden natriumhypokloriitti-tuotantoyksikön rakentamisen Yanzhoun tuotantotoimipaikalla.  Kaupallinen tuotanto on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2022. Natriumhypokloriitti on tehokas desinfiointiaine, jota käytetään vedenpuhdistukseen sellu- ja paperiteollisuudessa ja prosessiteollisuudessa sekä kunnallisessa vedenkäsittelyssä. Tuote on lisäksi keskeinen komponentti tietyissä saostumaneston sovelluksissa, jotka auttavat takaamaan paperi- ja kartonkikoneiden ajettavuuden.

Lisäksi Kemira on parhaillaan viimeistelemässä teknistä esisuunnitteluvaihetta polyalumiinikloridin (PAC) tuotantokapasiteetin lisäämiseksi Yanzhoussa. PAC on raaka- ja jäteveden puhdistuksessa käytettävä saostusaine, ja lisäksi tuotetta käytetään paperi- ja kartonkiteollisuudessa kiinnitysaineena eli fiksatiivina. Investoinnin on määrä valmistua maaliskuussa 2022.

Näiden investointien ansiosta Kemira voi tehokkaasti vastata lisääntyvään vedenkäsittelyn tarpeeseen kasvavalla APAC-alueella. Investoinnit tukevat Kemiran molempien liiketoimintasegmenttien (Pulp & Paper ja Industry & Water) toimintaa.

Sekä polyalumiinikloridin että natriumhypokloriitin raaka-aineena käytetään näissä uusissa tuotantoyksiköissä teollisuuden sivuvirtoja ja kierrätettyjä sivutuotteita. Polyalumiinikloridin tuotannossa hyödynnetään orgaanista suolahappoa, joka on Kemiran oman AKD-vahatuotannon sivutuote Yanzhoun tuotantotoimipaikalta. Natriumhypokloriitin pääraaka-aine lipeä saadaan asiakkaan tuotantoprosessin sivutuotteena.

Uutiset
Kommentointi on suljettu