Fosforin käyttöä rajoittava asetus lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt 7.7.2022 lausunnolle valtioneuvoston asetuksen, joka rajoittaa fosforin käyttöä maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa. Keskeisin muutos on, että sääntely kattaa kaikki pellot vuodesta 2023 alkaen.

Uutiset Lue lisää

Jätevesien ravinteiden kierrätyksen hankkeille ja menetelmäselvitykselle haettavissa rahoitusta

Ympäristöministeriö avaa avustushaun hankkeille, jotka edistävät yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa taikka tukevat ravinteiden kierrätyksen symbiooseja. Lisäksi tarjouspyyntö yhdyskuntien jätevesien ravinteiden talteenoton teknistaloudelliselle menetelmäselvitykselle on avattu julkisten hankintojen sivustolla Hilmassa.

Uutiset Lue lisää

Merialueilla sinilevää paikoin runsaasti

Saaristomeren sisäsaaristossa sinilevää on paikoin runsaasti, ulkosaaristossa tilanne parantunut viime viikosta. Selkämeren rannikolla levätilanne on melko hyvä. Järvillä levämäärät vähentyneet edellisestä viikosta.

Uutiset Lue lisää

Vesistöpaneeli: Vesistöjä uhkaava hajakuormitus vaatii pikaisia ratkaisuja

Hajakuormitus vaikutuksineen on vesistöjemme suurin ongelma, jota ilmastonmuutos vain pahentaa, sanovat Vesistöpaneelin jäsenet. Hajakuormituksen vähentämiseksi vesistöjä ja niiden valuma-alueita tulee tarkastella kokonaisuuksina. Vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet vaativat pitkäjänteistä rahoitusta.

Uutiset Lue lisää

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut – kohti hiilineutraalia vesihuoltoa

Ihmisen toiminnan ilmastovaikutusten vähentäminen on yksi aikamme suurimpia haasteita. Suomalaisessa vesihuollossa kestävä kehitys ja ilmastoneutraalius on otettu keskeiseksi tavoitteeksi mm. Vesilaitosyhdistyksen strategiassa, jonka yhtenä tavoitteena on hiilineutraali vesihuolto Suomessa vuonna 2030. Päästötavoitteet ovat osana myös kuntien päätöksentekoa.

Uutiset Lue lisää