Maakuntajärvikilpailun finalistit on valittu – äänestää voi 30.9.2011 asti

Kansalaiset ehdottivat maakuntajärviksi kaikkiaan noin 150 eri järveä. Kilpailun arviointiraati kävi ehdotukset läpi ja asetti kullekin maakunnalle kolme järveä loppukilpailuun, joka käydään tekstiviesti- ja postikorttiäänestyksenä 14.9.–30.9.2011.

Lue lisää

Riittävät resurssit turvaavat vesihuollon toimintavarmuuden ja hyvät palvelut

Vuotuisille vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäiville 6.-8.9.2011 kokoontuneet maamme vesihuoltolaitosten johtajat ja muut alan toimijat pohtivat vesihuoltopalveluiden organisoinnin tulevaisuutta.

Lue lisää

Kalliokiviaineksen otolla ei ole vaikutusta pintavesien tilaan

Kalliokiviaineksen louhinnalla ja murskaamisella ei ole merkittävää vaikutusta pintavesien laatuun ja määrään. Huolta aiheutti etukäteen erityisesti räjähdysaineperäisen typpipitoisuuden mahdollinen kohoaminen sekä kiintoaineksen aiheuttama samentuminen. Pintavesien laatua ja määrää kalliokiviaineksen ottoalueilla on opinnäytetyössään tutkinut Maiju Räsänen, joka on valmistunut ympäristöteknologian insinööriksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Lue lisää

Roskat eivät kuulu vessanpyttyyn

Suomessa kuluttajamarkkinoille on ilmestynyt tuotteita, joita mainostetaan siten, että ne voi käytön jälkeen hävittää vessanpyttyyn heittämällä.

Lue lisää

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n apurahojen haku vuodelle 2012

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n apurahojen haku vuodelle 2012 on käynnissä.

Lue lisää