HSY kehittää biojätteen käsittelyä

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden käynnistämässä KOMBI-kehittämisprojektissa on tavoitteena optimoitu osavirtamädätysprosessi biojätteen käsittelyyn, mikä tekee mahdolliseksi mädätysprosessissa syntyvien jätevesien vähentämisen ja aiempaa tehokkaamman typen talteenoton.

Lue lisää

Viemäriin heitetty kangas aiheutti Lippajärven runkoviemärin ylivuodon

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n Espoon Lippajärven Kolkerannantien runkoviemärin saneeraustyömaalla tapahtui ylivuoto Lippajärveen 5. maaliskuuta. Arvioitu jätevesimäärä on 100 kuutiometriä. Ylivuodon syyksi on selvinnyt runkoviemärin pumpun tukkeutuminen, joka johtui ison kankaan ajautumisesta verkostoon.

Lue lisää

Uponorin kannattavuus heikkeni

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 906,0 (2012: 811,5) miljoonaa euroa, mikä on 11,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Bruttokatemarginaali laski selvästi vuoteen 2012 verrattuna. Tämä johtui pääasiassa yhdyskuntatekniikan kasvaneesta osuudesta ja paikallisen tuotehyväksynnän menetyksestä Ranskassa.

Lue lisää

Kaivosten vesien hallinnassa on kehittämistä

Ympäristöministeriö on julkistanut kaivosten stressitestin tulokset. Tuloksia arvioineen asiantuntijaryhmän mukaan kaivoksilla on eniten kehitettävää vesien hallinnassa.

Lue lisää

Hallitus haluaa vähentää vesihuollon riskejä

Hallitus esittää useita muutoksia vesihuoltolakiin sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Lue lisää