Uusi ilmastusratkaisu vesihuoltoon

Sansox Oy on kehittänyt ja patentoinut vesienkäsittelyprosesseihin tarkoitetun ilmastuslaitteen. Laitteen avulla veden liuenneen hapen pitoisuutta saadaan nostettua nopeasti ja samalla laitteen läpi virtaava neste sekoittuu tehokkaasti.

Lue lisää

Kasvinsuojeluaineiden pitoisuuksia seurataan Uudenmaan jokivesistöissä

Kasvinsuojeluaineiden pitoisuuksia seurataan jälleen tänä kesänä Uudenmaan joissa. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloitti seurannan kesäkuun alussa ja ottaa näytteitä lokakuulle saakka.

Lue lisää

Kalankasvatusta ohjataan ympäristön ja elinkeinon kannalta sopiville vesialueille

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ja ympäristöministeri Ville Niinistö ovat vahvistaneet vesiviljelyn kansallisen sijainninohjaussuunnitelman, jonka avulla kalankasvatusta ohjataan ympäristön, elinkeinon ja vesien hyödyntämisen kannalta sopiville alueille.

Lue lisää

Mikroroska uhkaa Itämerta

Itämeri on maailman saastuneimpia meriä. Rehevöityminen ja ylikalastus ovat tuttuja, ratkaisemattomia ongelmia, mutta mikroroskan kaltaisten uusimpien uhkien vaikutuksia ei vielä täysin tunneta.

Lue lisää

Arrakosken voimalaitokseen on rakennettava kalatie

Vaasan hallinto-oikeus ei muuttanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston 20.12.2012 antamaa lupaa Padasjoella sijaitsevan Arrakosken voimalaitoksen pysyttämiseen ja lisäkoneiston rakentamiseen.

Lue lisää