Talvivaaran alapuolisten vesien tila pääosin ennallaan

Talvivaara on alkuvuoden ajan jatkanut käsiteltyjen jätevesien johtamista pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan ja etelään Vuoksen vesistön suuntaan. Kainuun ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran päästöjen vaikutusalue ja alapuolisten vesien tila ovat pysyneet pääosin ennallaan vuoden 2013 loppuun verrattuna.

Lue lisää

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta puhdistusvelvoite Lahden kaupungille

Korkein hallinto-oikeus on antanut 12.5.2014 päätöksen, joka velvoittaa Lahden kaupungin puhdistamaan Sopenkorven teollisuusalueella osoitteessa Mestarinkatu 22 sijaitsevan kiinteistön arseenilla pilaantuneen maaperän.

Lue lisää

Tempaus puhtaamman Töölönlahden puolesta

Finlandia-talo ja muut Töölönlahden toimijat järjestävät talkoot jo kolmannen kerran Töölönlahden rantojen ja vesistön siistimiseksi. Tiistaina 20. toukokuuta kello 13-16.00 järjestettävällä tempauksella halutaan kiinnittää huomiota Töölönlahden siisteyteen ja tehdä alueesta mahdollisimman miellyttävä kaikille käyttäjille.

Lue lisää

Inarijärven kalaistutukset käynnistyivät

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on aloittanut vuosittaiset kalatalousvelvoiteistutukset Inarijärveen ja sen sivuvesistöihin. Tänä vuonna istutetaan noin 819000 petokalan- ja pohjasiianpoikasta. Osa siikaistutuksista korvataan nieriän ja taimenen poikasilla.

Lue lisää

Parempia menetelmiä turvetuotannon ja metsätalouden vesistövaikutusten seurantaan

Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopisto selvittivät, mitkä seurantamenetelmät kuvaavat parhaiten turvetuotannon ja soiden muun maankäytön vaikutuksia pienissä latvavesissä.

Lue lisää