SYKE varoittaa heikoista jäistä

Suomen ympäristökeskus varoittaa maan etelä- ja keskiosassa ajankohtaan nähden erittäin ohuista jäistä. Jäällä ei kannata enää liikkua etenkään ajoneuvoilla.

Lue lisää

Ravinteet kiertoon, ei Itämereen

Ympäristöministeriö rahoittaa noin 1,3 miljoonalla eurolla kuutta hanketta, joiden avulla tehostetaan ravinteiden kierrättämistä ja vähennetään Saaristomeren kuormitusta.

Lue lisää

VTT:n kärkiohjelmasta uusia menetelmiä ja ratkaisuja

Puhtaan veden saatavuus on yksi vakavimmista maailmanlaajuisista haasteista. VTT kehitti kärkiohjelmassaan teolliseen vedenkierrätykseen energiaa säästäviä menetelmiä ja keinoja erottaa jätteistä arvokkaita mineraaleja ja materiaaleja uusiokäyttöön. Myös ympäristösaasteiden tunnistamiseen kehitettiin nopeita työkaluja.

Lue lisää

HSY kehittää biojätteen käsittelyä

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden käynnistämässä KOMBI-kehittämisprojektissa on tavoitteena optimoitu osavirtamädätysprosessi biojätteen käsittelyyn, mikä tekee mahdolliseksi mädätysprosessissa syntyvien jätevesien vähentämisen ja aiempaa tehokkaamman typen talteenoton.

Lue lisää

Viemäriin heitetty kangas aiheutti Lippajärven runkoviemärin ylivuodon

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n Espoon Lippajärven Kolkerannantien runkoviemärin saneeraustyömaalla tapahtui ylivuoto Lippajärveen 5. maaliskuuta. Arvioitu jätevesimäärä on 100 kuutiometriä. Ylivuodon syyksi on selvinnyt runkoviemärin pumpun tukkeutuminen, joka johtui ison kankaan ajautumisesta verkostoon.

Lue lisää