Nikkelipäästö Kokemäenjokeen Harjavallassa

Nikkelisulfaattia pääsi Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaan jäähdytysveteen laiterikon vuoksi ja tämän johdosta myös Kokemäenjokeen 30 tunnin ajan viikonloppuna 5.-6. heinäkuuta.

Lue lisää

Vedenpuhdistusta tehostetaan Talvivaaran kaivosalueella

Kainuun ELY-keskus hankkii Talvivaaran kaivosalueelle vedenpuhdistukseen tarkoitettuja laitteistoja. Hankinnan kustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista ja kustannukset peritään takaisin Talvivaara Sotkamo Oy:ltä.

Lue lisää

PEX-putkista poikkeavaa hajua ja makua talousveteen

Rakennusten uudet muoviset vesijohdot ovat aiheuttaneet paikoin tavanomaisesta poikkeavaa hajua ja makua talousveteen. Haju- ja makuhaitoista on tullut yksittäisiä ilmoituksia eri puolilta Suomea. Havainnot on tehty uusissa tai vastikään putkiremontoiduissa rakennuksissa.

Lue lisää

Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2015

Tasavallan presidentti on vahvistanut Luonnonvarakeskusta koskevan lain. Luonnonvarakeskus perustetaan yhdistämällä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tilastotehtävät vuoden 2015 alusta lukien.

Lue lisää

Tykölänjärven vedenlaatua parannetaan alumiinikloridilla

Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa torstaina 25.6. Tykölänjärvellä yhteistyössä Pälkäneen kunnan kanssa veden laadun parantamisen alumiinikloridilla. Touko- ja kesäkuussa Tykölänjärven pohjoisosassa ilmenneiden kalakuolemien seurauksena järven pohjoisosan rehevyys on ollut voimakasta, ja vedessä esiintyy paljon fosforia. 

Lue lisää