Ramboll jättiprojektiin Etelä-Koreassa

syys 11, 2011

Rambollin sähkö- ja automaatio osaaminen on huudossa myös Aasian markkinoilla. Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Foster Wheeler Energia Oy on tehnyt Rambollin kanssa sopimuksen sähköistyksen, instrumentoinnin ja automaation perussuunnittelusta 2200 megawatin kiertopetikattilaprojektiin Etelä-Koreassa. Kyseinen Samcheok Green Power Project on Foster Wheeler Energia Oy:n kaikkien aikojen suurin yksittäinen tilaus.

Ramboll aloittaa suunnittelutyön välittömästi. Perussuunnitteluvaihe kestää noin kaksi vuotta, jonka jälkeen Ramboll jatkaa projektissa valvontatehtävissä. Projektin ensimmäiset 2 kattilaa on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2015 ja toiset 2 yksikköä saman vuoden joulukuussa. Voimalaitoksen perustustyöt on jo aloitettu. Laitos sijaitsee noin 305 kilometriä kaakkoon Soulista.

Hyundai Engineering and Construction rakennuttaa ylikriittisillä höyryarvoilla toimivia kiertopetikattiloita (CFB) käyttävän voimalaitoksen Korea Southern Power Co Ltd:lle Etelä-Koreassa. Foster Wheeler valittiin kattilatoimittajaksi sen ympäristöystävällisen ja tehokkaan energiantuotantotavan ansiosta. Uusissa kattiloissa voidaan polttaa hiilen lisäksi bioenergiaa korkealla hyötysuhteella. Päästöjäkin syntyy vähemmän kuin perinteisessä pölypolttotekniikassa.

www.fwc.com
www.hdec.kr

Ramboll tutkii Suomen maanteiden hulevesiä

Ramboll selvittää Liikenneviraston toimeksiannosta vuosina 2011–2012 Suomen maanteiden hulevesien haitta-aineiden määrän ja koostumuksen vuodenaikaisvaihteluja. Kun maanteiden hulevesien laadusta tiedetään enemmän, voidaan jatkossa tutkia hulevesien haitta-aineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja kehittää hulevesien laadullisen käsittelyn tarvetta tiealueilla. Suomessa ei aikaisemmin ole tutkittu laajamittaisesti maanteiden hulevesien laatua.

”Hulevesien haitta-aineille ei ole määritetty Suomen lainsäädännössä erillisiä raja-arvoja. Pinta- ja pohjavesille on määritetty ympäristön laatunormit, joissa on määriteltyinä ympäristölle ja terveydelle haitalliset aineet. Olemassa olevien laatunormien ja saatujen tulosten perusteella tullaan jatkossa kehittämään hulevesien laadullista käsittelyä erityyppisillä tieosuuksilla”, kertoo projektipäällikkö Kimmo Hell Rambollista.

Projektissa otetaan pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla viidessä eri tiekohteessa kymmenen näytettä eri ajanjaksoina. Näytteenottopisteiden läheisyydessä on liikennemäärien selvittämiseksi automaattiset mittausasemat.

Otetut näytteet analysoi Ramboll Analytics. Eri liikennemääriä edustavien teiden analyysituloksia verrataan ristiin liikennemäärien, teiden keskinopeuksien, pinnoituksen materiaalin, liukkauden torjunta-aineiden käytön, vuodenajan ja sääolojen kanssa.

Tulosten perusteella tehdään jatkotutkimussuunnitelma, jossa määritetyt jatkotoimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi tiettyjen haitta-aineiden tarkempaan tutkimukseen, hulevesipäästöjen vesistövaikutusten arviointiin tai ympäristöhaittojen vähentämiseen liittyviin menetelmiin.

www.ramboll.fi

 

Yleinen
Kommentointi on suljettu