HSY:n vesijohtoverkoston vuodot paremmin hallintaan

touko 23, 2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY käynnistää vesijohtoverkoston aluemittauksen, jota pidetään yhtenä tehokkaimmista vesivuotojen hallintatavoista. Mittauksella saatavien tietojen perusteella 3000 kilometriä pitkän verkoston vesijohtovuodot havaitaan ja vuotojen paikannus- ja korjaustoimenpiteet pystytään kohdentamaan oikeille alueille.

HSY:n vesijohtoverkostossa on vuotoja. Vuodot nostavat talousveden puhdistus- ja jakelukustannuksia muun muassa lisäämällä energiankulutusta veden pumppauksessa ja käsittelyssä. Osa vuotovedestä päätyy jätevesiviemäriin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle, mikä nostaa puolestaan jäteveden puhdistuskustannuksia. Vuodot heikentävät myös vedenjakelun toimintavarmuutta, ne aiheuttavat painevaihteluita ja vesikatkoja. Vuotoja ei voida missään välttää kokonaan, mutta niitä pyritään hallitsemaan, jotta vuotanut vesimäärä pysyy kohtuullisen matalana.

Vesijohtoverkoston aluemittausta pidetään yhtenä tehokkaimmista vuotojen hallintatavoista. Erityisesti yöllisen vedenkulutusten seuranta on käyttökelpoinen työväline vuotovesimäärän seuraamiseen. Aluemittauksessa tietylle alueelle tuleva ja sieltä lähtevä virtaama mitataan, ja näiden tietojen perusteella voidaan laskea muun muassa alueellinen vedenkulutus ja vuototaso. Aluemittausjärjestelmästä saatavien tietojen perusteella vesijohtovuotojen paikannus- ja korjaustoimenpiteet pystytään kohdentamaan oikeille alueille.

Tällä hetkellä HSY:ssä tehtävät mittaukset eivät ole riittävän kattavia vuotojen seurantaan. Uudessa, koko HSY:n jäsenkunnat kattavassa aluemittausjärjestelmässä tulee valmiina olemaan noin 130 mittausaluetta, joissa on yhteensä noin 360 mittauspistettä.

Hanke on osa HSY:n hallituksen 11.4.2014 hyväksymää vesihuollon investointiohjelmaa. Aluemittausjärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto toteutetaan vaiheittain vuosina 2014-2019 ja hankkeen kustannusarvio on noin 6,30 miljoonaa euroa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu