Nikkelipäästö Kokemäenjokeen Harjavallassa

heinä 10, 2014

Nikkelisulfaattia pääsi Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaan jäähdytysveteen laiterikon vuoksi ja tämän johdosta myös Kokemäenjokeen 30 tunnin ajan viikonloppuna 5.-6. heinäkuuta.

Jokeen päässyt nikkelimäärä oli 66 tonnia ja sulfaattia oli tehtaan antamien tietojen mukaan ainakin sama määrä. Tehtaan ympäristöluvan mukainen nikkelin päästöraja-arvo on 1,5 kg/vrk eli noin 550 kg/vuosi. Varsinais-Suomen ELY-keskus arvioi ympäristöseurannan tuloksia.

Kokemäenjoen veden laatua alettiin välittömästi seurata eri pisteissä, ja seuranta on nyt ulotettu koko jokimatkalle Porin Pihlavanlahteen asti. Korkein Kokemäenjoen pohjan tuntumasta mitattu nikkelipitoisuus on 8 800 mikrogrammaa litrassa, kun ympäristön laatunormi on 20 mikrogrammaa litrassa. Talousveden laatunormi on sama. Myös alajuoksulla pitoisuudet ylittyivät maanantaina 7.7. monikymmenkertaisesti. 9.7. tulosten perusteella pitoisuudet ovat laimentuneet huomattavasti patoaltaassa.

Nikkeli ei mittauksissa todettuina pitoisuuksina ole akuutti myrkky eikä sen tiedetä kertyvän kaloihin. Tämän hetkisen tutkimustiedon perusteella ei osata sanoa millaista haittaa näistä pitoisuuksista aiheutuu eliöstölle. Jatkotutkimuksen tarvetta suunnitellaan mm. RKTL:n kanssa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu