Arkisto heinäkuu, 2015

Hajajätevesityöryhmän toimeksiantoa tarkistettiin hallitusohjelmakirjauksen perusteella

heinä 11, 2015 No Comments

Ympäristöministeriö asetti 12.2.2015 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat muutokset haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvään lainsäädäntöön. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä.

Lue lisää

Tornionjoen lohikuolemia selvitetään

heinä 11, 2015 No Comments

Lapin ELY-keskus seuraa Tornionjoen lohikuolemien tilannetta. Yksi elävänä saatu vaurioitunut lohi on jo lähetetty Eviraan tutkittavaksi. Tarkempia tutkimustuloksia odotetaan viimeistään ensi viikon alkupuolella. 

Lue lisää

Professori Olli Varis nimitetty Aalto-yliopiston Matti Pursula -professuuriin

heinä 07, 2015 No Comments

Aalto-yliopistoon perustettuun Matti Pursula -professuuriin on nimitetty vesitalouden professori Olli Varis Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitokselta.

Lue lisää

Pirkanmaan ELY-keskus myönsi avustuksia vesistöjen kunnostuksiin

heinä 05, 2015 No Comments

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 53 000 euroa 15:lle vesistöjen kunnostushankkeelle, jotka edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja vesien virkistyskäyttöä.

Lue lisää