Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämisohjelma vuoteen 2035 valmistunut

tammi 19, 2018

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on valmistellut strategisen vesihuollon kehittämisohjelman koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa koskien. Työn tavoitteet ulottuvat vuoteen 2035 saakka.

Työn laatimista on koordinoinut ohjausryhmä, jossa on ollut edustus maakunnan erityyppisiltä vesihuoltolaitoksilta, eri kunnista sekä eri viranomaisista. Työn tarkoituksena on toimia muun muassa maakuntakaavoituksen tausta-aineistona sekä päätöksenteon tukena.

Pohjois-Pohjanmaa on laaja maakunta, jonka eri osissa vesihuollon haasteet ovat hyvin erityyppisiä. Ohjelmassa on tunnistettu maakunnan eri alueiden vesihuollon haasteita ja kehittämiskohteita sekä otettu kantaa tarvittaviin kehittämistoimiin eri osissa maakuntaa. Esimerkiksi voimakkaasti kasvavalla Oulun seudulla vesihuollon haasteet ja kehittämiskohteet ovat hyvin erityyppisiä kuin muuttotappioalueilla. Yleisiä kehittämiskohteita koko maakunnassa ovat vesihuoltoinfran saneeraustarpeiden pitkäjänteinen huomioon ottaminen ja korjausvelan määrän pienentäminen, sekä vesihuoltolaitosten talouden kehittäminen yhdessä omistajatahojen kanssa.

Tärkeimmät yksittäiset suuret vesihuollon kehittämistarpeet tai -hankkeet on ohjelmassa tunnistettu ja listattu. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että maakunnan vesihuolto on kokonaisuutena hyvässä tilassa. Selvästi merkittävimmäksi vesihuollon kehittämistarpeeksi Pohjois-Pohjanmaalla on tunnistettu Oulun varavesihanke. Tällä hetkellä Oulussa on tilanne, jossa noin 150 000 ihmisen vesihuoltopalvelut käytännössä loppuvat vuorokauden sisällä, jos Oulujoen vettä ei jostain syystä voida käyttää talousveden valmistamiseen. Muut tunnistetut hanketason kehittämistarpeet liittyvät lähinnä pienempien kuntien vedenhankinnan varmuuden parantamiseen.

Kehittämisohjelma löytyy verkosta osoitteesta <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-547-4> . Kehittämisohjelma on saatavana vain sähköisessä muodossa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu