Arkisto huhtikuu, 2018

HSY:n Ravita-hanke ja Sortti-asemat palkittiin SITRA:n kiertotalouskilpailussa

huhti 10, 2018 No Comments

HSY:n kehittämä ravinteiden talteenottomenetelmä Ravita, jossa fosfori kerätään talteen suoraan jätevedestä, on voittanut SITRA:n Kuntien kiertotalouden kiinnostavimmat teot -kilpailussa osa-alueen Jätehuolto ja kierrätys. HSY:n Sortti-asemat saivat kunniamaininnan samassa kilpailussa sarjassa Rakentaminen&infra. 

Lue lisää

Jätevesilietteiden käyttö lannoitteena ei ole uhka ruokaturvalle

huhti 10, 2018 No Comments

Jätevesilietteiden sisältämää fosforia hyödynnetään kasvintuotannossa puutteellisesti, koska fosforin lannoitusvaikutusta ei tunneta. Myös lietteiden orgaanisten haitta-aineiden vaikutukset ja mahdollinen päätyminen ruokaketjuun estävät hyödyntämistä. Tulosten mukaan jätevesilietefosforin lannoitusarvo lisäysvuonna on heikompi kuin väkilannoitefosforin, mutta lannoitusvaikutus paranee aikaa myöten. Jätevesilietteiden sisältämät haitta-aineet eivät siirtyneet maanpäällisiin kasvinosiin.

Lue lisää

Kyrönjoella sahataan jäitä

huhti 06, 2018 No Comments

Kyrönjoella tehdään lähipäivinä tulvantorjunnan ennakkotoimina jäänsahauksia.  Sahaukset alkavat nyt perjantaina ja päättyvät todennäköisesti ensi viikon tiistaina.  Edellytyksenä painavan jääsahan käytölle ovat riittävän paksut jäät (noin 50 cm), joita Kyrönjoella on mitattu muutamista kohdista.

Lue lisää

Energiatehokkuus ja ravinnepäästöjen vähentäminen painopisteinä HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämisessä

huhti 06, 2018 No Comments

Sarjassaan seitsemäs pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistusraportti tarjoaa tietoa Suomen kahden suurimman jätevedenpuhdistamon toiminnasta ja puhdistustehokkuudesta vuonna 2017. Se tarjoaa myös kattavan kuvan uusimmista jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeista pääkaupunkiseudulla.

Lue lisää

EU:n ehdotus uudeksi juomavesidirektiiviksi korostaa riskinarviointia talousveden laadun varmistamiseksi

huhti 06, 2018 No Comments

EU:n komissio on tehnyt helmikuussa ehdotuksen uudeksi juomavesidirektiiviksi. Sen mukaan talousveden riskiperusteinen laadun seuranta tulisi pakolliseksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että erilaisia käytössä olevia seurantatuloksia käytettäisiin nykyistä paremmin hyväksi arvioitaessa niitä riskejä, jotka voivat vaikuttaa talousveden laatuun.

Lue lisää