Arkisto kesäkuu, 2018

SEABASED-hanke testaa keinoja meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi

kesä 11, 2018 No Comments

Suomalais-ruotsalaisessa yhteistyöhankkeessa tarkastellaan uusia merensuojelun menetelmiä ja pilotoidaan pienen mittakaavan paikallisia toimia mereen jo päätyneen ravinnekuorman vähentämiseksi ja rehevöitymisen hillitsemiseksi Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin rannikolla. John Nurmisen Säätiön johtama uusi kolmivuotinen SEABASED-hanke (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) käynnistyi huhtikuussa 2018.

Lue lisää

Kiertääkö hyvä kauttasi? Vinkkejä kotitalouksien ravinneviisaisiin valintoihin

kesä 04, 2018 No Comments

Mitä tavallinen kuluttaja voi tehdä vesistöjen rehevöitymisongelman ratkaisemiseksi? Yhteiskampanja kertoo miten arjen toimilla voi vähentää ravinnehukkaa ja edistää yhteiskunnan omavaraisuutta.

Lue lisää

Kakolanmäen uusi jäteveden poistoputki pitää Itämeren puhtaampana

kesä 04, 2018 No Comments

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteettia kasvatetaan, että puhdistamo voi tuottaa Turun seudulle laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua vuosikymmeniksi eteenpäin. Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle kohdistuva ympäristökuormitus vähenee merkittävästi. Hanke toteutetaan asukasystävällisellä tunnelointimenetelmällä.

Lue lisää

Uudella jäätymismenetelmällä voidaan puhdistaa vettä miltei ilman lisäenergiaa

kesä 04, 2018 No Comments

Talvipakkasia voidaan hyödyntää jäteveden puhdistamisessa kustannus- ja energiatehokkaasti. Kun jätevesi jäätyy luonnollisesti talvella, siitä muodostuva jää on puhtaampaa kuin itse jäännösjätevesi. Jäätymisprosessissa syntyvän jään puhtauteen vaikuttaa jäätymisnopeus: mitä hitaammin vesi jäätyy, sitä puhtaampaa siitä tulee.

Lue lisää

Helsinki päivitti hulevesiohjelmansa – hyvällä vesien hallinnalla tulvista eroon

kesä 04, 2018 No Comments

Hulevesien hyvällä hallinnalla vähennetään huleveden määrää, estetään hulevesitulvia ja parannetaan huleveden laatua. Ilmaston muuttuessa ja sateisuuden lisääntyessä hulevesiä hallitaan entistä enemmän maan pinnalla kulkevien avouomien, ojien, viherrakenteiden ja kosteikkojen tai viherkattojen avulla.

Lue lisää