Author Archive

Jokihelmisimpukoille elvytystä – Jyväskylän yliopisto johtaa suurta kansainvälistä suojeluhanketta

syys 17, 2021 No Comments

Uudessa Euroopan komission rahoittamassa ennätyssuuressa LIFE Revives -hankkeessa parannetaan uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, tilaa ja elinympäristöjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Lue lisää

Vanhentuneet lääkkeet apteekkiin – ei viemäriin tai roskikseen

syys 13, 2021 No Comments

Suomalaiset ovat lisänneet tarpeettomien lääkkeiden palauttamista apteekkeihin ja keräyspisteisiin. Vanhat ja tarpeettomat lääkkeet tuleekin palauttaa apteekkiin, sillä viemäriin tai roskiksiin heitettynä ne rasittavat ympäristöä ja saattavat päätyä vääriin käsiin.

Lue lisää

Tulvakeskuksen satelliittipohjainen tulvatuote antaa ajantasaista tietoa tulvien laajuudesta

syys 13, 2021 No Comments

Satelliittikuvia voidaan hyödyntää tulvien kartoittamiseen laajoille alueille kustannustehokkaasti ja lähes reaaliaikaisesti. Tutkimuksen mukaan Tulvakeskuksen tulvakartoitusmenetelmä toimii suomalaisessa ympäristössä huomattavasti paremmin kuin muut tarjolla olevat satelliittipohjaiset tuotteet.

Lue lisää

Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteen vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

syys 09, 2021 No Comments

Eduskunta hyväksyi täysistunnossa 8. syyskuuta kansalaisaloitteeseen KAA 2/2020 vp sisältyvän ehdotuksen maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Lue lisää

Tommi Fred HSY:n uudeksi toimitusjohtajaksi

elo 29, 2021 No Comments

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden hallitus valitsi kokouksessaan 27.8. tekniikan lisensiaatti Tommi Fredin (52) HSY:n toimitusjohtajaksi.

Lue lisää