Hauskaa Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta!

Toivottaa Vesitalous-lehden toimitus.

Lue lisää

Jätevesi paljastaa huumausaineiden käytön

Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa kartoitettiin amfetamiinin, metamfetamiinin, ekstaasin, kokaiinin ja kannabiksen määriä jätevesien puhdistuslaitoksilla.

Lue lisää

Maatalouden ravinnekuorma ei vähene riittävästi ympäristötuella

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkija Janne Helin selvitti väitöskirjassaan Suomen maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiskeinojen tehokkuutta ja niiden kustannuksia. Pääpaino oli eri keinojen taloudellisessa analyysissä. Erilaisten pellolla tehtävien toimenpiteiden lisäksi arvioitiin esimerkiksi ravinnetaseen vähennystä ruokinnallisilla keinoilla maidontuotantotiloilla. 

Lue lisää

Vesihuollon sähkönsaantia varmistetaan vesihuoltopoolin ja voimatalouspoolin yhteistyönä

Vesihuoltopooli ja voimatalouspooli ovat laatineet vesihuoltolaitoksille ja sähköverkkoyhtiöille oppaan vesihuollon sähkönsaannin varmistamisesta. Opas valottaa sähkönsaannin merkitystä vesihuollossa ja antaa esimerkkejä sekä vesihuoltolaitosten että sähköverkkoyhtiöiden toimenpiteistä sähkönsaannin varmistamiseksi ja häiriötilannetoiminnan tueksi. 

Lue lisää

Uponor sulkee kaksi tuotantoyksikköä Suomessa

Uponor-konsernin Suomea koskevat yt-neuvottelut ovat päättyneet, ja yhtiö on päättänyt sulkea Ulvilan ja Forssan tehtaat. Uponor Suomi Oy:stä ja Uponor Infra Oy:stä irtisanotaan yhteensä 111 työntekijää.

Lue lisää