Pöyrylle vesivoimaprojekteja Turkissa

Pöyry on saanut DC Hidro Enerji Üretim A.S:ltä toimeksiannon, joka koskee Doganli 1-, Doganli 2-, Doganli 3- ja ukurca-patojen ja -vesivoimalaitosten toteutettavuusselvityksiä ja lopullisia suunnittelupalveluita Turkissa.

Lue lisää

Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutuksia seurataan kattavasti

Varsinais-Suomen ELY-keskus neuvotteli tiistaina 22.7. Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n edustajan kanssa päästön jatkoseurannasta. Neuvottelussa oli mukana edustaja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä, joka toimii seurannan käytännön koordinoijana.

Lue lisää

Sansox Oy palkittiin ilmastusratkaisun kehittämisestä

Vesienkäsittelyprosesseihin monipuolisesti soveltuvan ilmastuslaitteen kehittänyt suomalainen Sansox Oy palkittiin WssTP Water Innovation SMEs Awardilla Water Innovation Europe 2014 -konferenssissa Brysselissä. Arvosteluperusteluina olivat innovatiivisuus, hyödynnettävyysstrategia ja markkinamahdollisuudet.

Lue lisää

Nikkelipäästö Kokemäenjokeen Harjavallassa

Nikkelisulfaattia pääsi Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaan jäähdytysveteen laiterikon vuoksi ja tämän johdosta myös Kokemäenjokeen 30 tunnin ajan viikonloppuna 5.-6. heinäkuuta.

Lue lisää

Vedenpuhdistusta tehostetaan Talvivaaran kaivosalueella

Kainuun ELY-keskus hankkii Talvivaaran kaivosalueelle vedenpuhdistukseen tarkoitettuja laitteistoja. Hankinnan kustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista ja kustannukset peritään takaisin Talvivaara Sotkamo Oy:ltä.

Lue lisää