Suomen ja Viron LNG-neuvottelut etenevät

Suomen ja Viron hallitusten edustajat sekä yhtiöt Gasum, Alexela ja EG Võrguteenus keskustelivat 22.5.2014 Helsingissä maiden välille suunnitellusta kaasuputkesta ja Suomenlahden rannalle suunnitellusta LNG-terminaalista.

Lue lisää

Vaelluskalat voidaan palauttaa rakennettuihin jokiin yhteistyöllä ja kokonaisvaltaisilla toimilla

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) raportin mukaan vaelluskalakantojen palauttaminen padottuihin jokiin on mahdollista, mutta se edellyttää biologisten ongelmien ratkomisen lisäksi yhä enemmän yhteisiä tavoitteita ja ratkaisuja. Tulevaisuuden haasteena on jatkaa eri osapuolten välistä vuoropuhelua ja kehittää sitä selvästi avoimempaan suuntaan.

Lue lisää

Tykölänjärvellä havaittu kalakuolema

Valkeakosken ja Pälkäneen rajalla sijaitsevalla Tykölänjärvellä on havaittu suurehko kalakuolema. Kuolleita kaloja on järven pohjoispäässä noin 300 metrin matkalla. Paikallinen lintuharrastaja oli havainnut Tykölänjärvellä kuolleita kaloja tiistaina 20.5., ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sai asiasta tiedon keskiviikkoaamuna.

Lue lisää

Soidensuojeluohjelman maastokartoitukset jatkuvat

Soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun liittyviä maastokartoituksia tehdään tulevana kesänä jokaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) alueella. Kartoitettavia soita on lähes tuhat. Pääosa niistä sijaitsee yksityismailla, mutta myös valtion soita tullaan kartoittamaan. Soilta kartoitetaan niiden tilaa, luontotyyppejä, lajistoa ja alueellisia erityispiirteitä.

Lue lisää

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Turengissa

Janakkalan Turengin ja Turengin sokeritehtaan pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen alkaa. Tutkimukset sijoittuvat Turengin keskustaajaman alueelle. Maastotyöt alkavat kairauksilla viikolla 21 ja jatkuvat painovoimamittauksilla syyskuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu lokakuussa 2014.

Lue lisää