Maatalouden ravinnekuorma ei vähene riittävästi ympäristötuella

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkija Janne Helin selvitti väitöskirjassaan Suomen maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiskeinojen tehokkuutta ja niiden kustannuksia. Pääpaino oli eri keinojen taloudellisessa analyysissä. Erilaisten pellolla tehtävien toimenpiteiden lisäksi arvioitiin esimerkiksi ravinnetaseen vähennystä ruokinnallisilla keinoilla maidontuotantotiloilla. 

Lue lisää

Vesihuollon sähkönsaantia varmistetaan vesihuoltopoolin ja voimatalouspoolin yhteistyönä

Vesihuoltopooli ja voimatalouspooli ovat laatineet vesihuoltolaitoksille ja sähköverkkoyhtiöille oppaan vesihuollon sähkönsaannin varmistamisesta. Opas valottaa sähkönsaannin merkitystä vesihuollossa ja antaa esimerkkejä sekä vesihuoltolaitosten että sähköverkkoyhtiöiden toimenpiteistä sähkönsaannin varmistamiseksi ja häiriötilannetoiminnan tueksi. 

Lue lisää

Uponor sulkee kaksi tuotantoyksikköä Suomessa

Uponor-konsernin Suomea koskevat yt-neuvottelut ovat päättyneet, ja yhtiö on päättänyt sulkea Ulvilan ja Forssan tehtaat. Uponor Suomi Oy:stä ja Uponor Infra Oy:stä irtisanotaan yhteensä 111 työntekijää.

Lue lisää

Veden laatu vaikuttaa merkittävästi virkistäytymiseen ja rantatontin hintaan

Vesi on suomalaisille tärkeä luontokokemusten ja virkistäytymisen lähde. Valtaosa Suomen puolesta miljoonasta loma-asunnosta sijaitsee veden äärellä. Veden laatu ja sen muutokset vaikuttavatkin huomattavasti sekä virkistyskäyttöön että rantatonttien hintoihin, selviää tuoreesta taloustieteen väitöstutkimuksesta.

Lue lisää

Suomen, Viron ja Venäjän presidentit Suomenlahti-vuoden suojelijoiksi

Suomenlahti-vuosi 2014 on saanut korkean tason suojelijat. Venäjän presidentti Vladimir Putinin osallistuminen varmistui hankkeen kansainvälisen ohjausryhmän kokouksessa Tallinnassa. Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Viron tasavallan presidentti Toomas Hendrik Ilves ovat lupautuneet suojelijoiksi jo aikaisemmin.

Lue lisää