Suomalaiset muita huolestuneempia Itämeren tilasta

Suomalaiset pitävät Itämeren ympäristön tilaa melko heikkona. Meren kunto nähdään meillä keskimäärin huonompana kuin muissa rantavaltioissa. Suomalaisten mielestä meren tila on viime vuosina heikentynyt, ja suurinta huolta kannetaan öljyonnettomuusriskistä. Tiedot käyvät ilmi BalticSurvey-kyselytutkimuksesta, jossa haastateltiin noin 9 000 asukasta yhdeksässä rantavaltiossa. Yli puolet, eli 53 – 77 prosenttia kyselyn vastaajista Tanskassa, Latviassa, Ruotsissa, Virossa, Suomessa […]

Lue lisää

Suomen ympäristöministeriö, John Nurmisen Säätiö ja Kemira Oyj käynnistävät yhteistyöhankkeen Viipurin fosforipäästöjen vähentämiseksi

Suomen ympäristöministeriö, John Nurmisen Säätiö ja Kemira Oyj ovat käynnistäneet Viipurin vesilaitoksen kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää Viipurista Itämereen kulkeutuvan fosforin määrää. Jäteveden fosforinpoiston koeajot käynnistetään tällä viikolla Viipurin jätevedenpuhdistamolla. Koeajojen tavoitteena on osoittaa, että käyttämällä kemiallista saostusta fosforinpoistoon Viipurin jätevedenpuhdistamolla on mahdollista saavuttaa Itämeren suojelukomission jätevesien fosforipitoisuuksille määrittelemä suositustaso*. Tämä vähentää vuositasolla noin […]

Lue lisää

Ramboll vahvistaa vesihuollon osaamistaan – Tritonet Oy osaksi Rambollia

Ramboll Finland Oy vahvistaa vesi- ja ympäristöalan osaamistaan ostamalla Tritonet Oy:n liiketoiminnan. Tritonet Oy on Tampereella toimiva vesi- ja ympäristötekniikan insinööri- ja asiantuntijatoimisto. Tritonet on 17 toimintavuotensa aikana suunnitellut vaativia vesi- ja ympäristöhuollon ratkaisuja yli 200 kohteeseen kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiöllä ja sen avainhenkilöillä on vahvaa kokemusta niin yhdyskuntien kuin jätehuoltoalueidenkin vedenkäsittelystä sekä erikoisosaamista uima-altaiden […]

Lue lisää

Kultainen talikko 2010: TTY:n verkko-opintojakso on sanitaatiotiedon sanansaattaja

Käymäläseura Huussi ry:n Kultaisen talikko Vuoden Huussiteosta annetaan Maailman ympäristöpäivänä 5.6. Vuoden 2010 Kultaisen talikko -palkinnon saa perjantaina 4.6. klo 10 Tampereen Teknillisen yliopiston professori Tuula Tuhkanen ja TTY:n verkko-opintojakso Safe and Sustainable Sanitation. Käymäläseura Huussi ry:n Kultaisen talikko Vuoden Huussiteosta annetaan Maailman ympäristöpäivänä 5.6.  Vuoden 2010 Kultaisen talikko -palkinnon saa perjantaina 4.6. klo 10 […]

Lue lisää

Etanolilla eroon turkistarhojen pohjavesiä pilaavasta nitraatista

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on yhteistyökumppaneineen kehittänyt kustannustehokkaan menetelmän, jolla nitraatin pilaamaa pohjavettä voidaan puhdistaa. Maaperään johdetaan etanolia, jota pohjavedessä luontaisesti elävät bakteerit alkavat käyttää aineenvaihdunnassaan. Maastokokeissa pohjaveden nitraattipitoisuus laski menetelmän ansiosta noin 95 prosenttia. SYKEn NITROS-hankkeessa (Nitraatin poisto turkistarha-alueiden maaperästä ja pohjavedestä) kehitetty pohjaveden puhdistusmenetelmä perustuu maaperässä luontaisesti esiintyviin bakteereihin, jotka käyttävät hengittämiseen nitraattia. Menetelmän […]

Lue lisää