Kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpanosuunnitelmaa on päivitetty

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi laadittiin toimeenpanosuunnitelma, jonka sisältöä oli mahdollista kommentoida keväällä 2022. Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut lokakuussa 2022 päivitetyn toimeenpanosuunnitelman.

Lue lisää

Euroopan komissio haluaa tehostaa jätevesien käsittelyä

EU:n komissio julkaisi 27.10. lainsäädäntöehdotuksen yhdyskuntajätevesidirektiivin muuttamisesta. Ehdotuksessa halutaan tehostaa ravinteiden puhdistamista jätevesistä erityisesti rehevöitymiselle herkillä alueilla ja pienissä asutustaajamissa.

Lue lisää

Peltojen laaja kipsikäsittely vähentäisi fosforipäästöjä Itämereen

Peltojen kipsikäsittelystä saadut monivuotisen seurannan tulokset vahvistavat kipsin vesiensuojeluvaikutukset. Haittoja viljelylle ei ole havaittu.

Lue lisää

Investoinnit ja inflaatio sekä kierrätysasteen nosto HSY:n maksukorotusten taustalla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY nostaa jätehuollon maksuja keskimäärin 4,5 prosenttia ja vesihuollon maksuja keskimäärin 10 prosenttia.

Lue lisää

Japanilaisyritys testaa MBR-kalvoteknologiaa Mikkelissä

Viime vuoden toukokuussa käyttöön otettu Mikkelin uusi vedenpuhdistamo Metsä-Sairilassa saa ensimmäisen kansainvälisen asiakkaan japanilaisesta paperi- ja kalvovalmistaja AWA Paperista, joka alkaa testata vedenpuhdistukseen sopivia uusia tuotteitaan Mikkelissä.

Lue lisää