Suomalainen talousvesi täyttää laatuvaatimukset lähes 100-prosenttisesti

Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen  tuore raportti. Talousvesi on vettä, joka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, kuten juomavedeksi ja ruoan valmistukseen.

Lue lisää

Vesilaitosyhdistyksen uudeksi toimitusjohtajaksi Riku Vahala

VVY:n hallitus valitsi kokouksessaan 13.12.2022 yhdistyksen uudeksi toimitusjohtajaksi professori, tekniikan tohtori Riku Vahalan. Vahala toimii tällä hetkellä vesihuoltotekniikan professorina Aalto-yliopistossa. Hän aloittaa työnsä VVY:n toimitusjohtajana 1.6.2023.

Lue lisää

Jäteveden tärkeät ravinteet ja hiili kiertoon uusin menetelmin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kehittänyt hankkeessaan innovatiivisia menetelmiä, joiden avulla yhdyskuntien tuottamasta jätevedestä voidaan ottaa talteen elintärkeitä ravinteita sekä hiiltä.

Lue lisää

Jäteveden lämmön talteenoton mahdollisuuksia tutkittu kaupunkimittakaavassa

Jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon kiinnostusta. Jäteveden lämpö on samalla välttämättömyys jäteveden biologiselle käsittelylle, erityisesti typenpoistolle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n käynnistämässä yhteishankkeessa tutkittiin jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa.

Lue lisää

SYKE Policy Brief: Jätevesien ravinteet hyötykäyttöön

Uusilla jätevesien ja jätevesilietteen käsittelyn tekniikoilla ravinteet saataisiin talteen nykyistä tehokkaammin ja puhtaampina, ja ne pystyttäisiin hyödyntämään ruuan tuotannossa ja teollisuudessa. Myös ympäristöhaitat vähenisivät, todetaan SYKE Policy Brief -julkaisussa.

Lue lisää