Uusi HSY:n jätevedenpuhdistamo Blominmäessä otettu käyttöön

HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamolla eletään parhaillaan uuden äärellä, kun jätevesi käännetään viemäriverkostossa kohti Blominmäkeä.

Lue lisää

Tiedote liittyen Vesitalous 2/2023 avoimeen kirjoittajakutsuun

Julkaisimme kevään numerossamme avoimen kirjoittajakutsun numeroon 2/2023, jossa teemana on Pohjavesi. Teema on innostanut alan ammattilaisia artikkeleiden kirjoittamiseen ja joudumme sulkemaan kutsun, koska teemasisältö on jo tässä vaiheessa saatu täyteen.

Lue lisää

Itä-Suomen yliopistolle rahoitusta vesiympäristön strategisen tutkimuksen kehittämiseen

Vesiympäristön kestävä käyttö vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä -tutkimusohjelman jatkaminen -hankekokonaisuus jatkuu vuosina 2023–2024. Rahoittajina ovat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Olvi-säätiö ja Saastamoisen säätiö.

Lue lisää

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpanosuunnitelmaa on päivitetty

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi laadittiin toimeenpanosuunnitelma, jonka sisältöä oli mahdollista kommentoida keväällä 2022. Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut lokakuussa 2022 päivitetyn toimeenpanosuunnitelman.

Lue lisää

Euroopan komissio haluaa tehostaa jätevesien käsittelyä

EU:n komissio julkaisi 27.10. lainsäädäntöehdotuksen yhdyskuntajätevesidirektiivin muuttamisesta. Ehdotuksessa halutaan tehostaa ravinteiden puhdistamista jätevesistä erityisesti rehevöitymiselle herkillä alueilla ja pienissä asutustaajamissa.

Lue lisää