Vesitalous 2/2022 on ilmestynyt

Numeron teemana on Soiden ennallistaminen. Teema-artikkeleissa käsitellään mm. soiden ennallistamiseen liittyviä toimenpiteitä, vaikutuksia hydrologiaan ja vesien laatuun sekä kokemuksia ja uusia mahdollisuuksia ilma- ja satelliittikuvien hyödyntämisestä soiden ennallistamiseen liittyen.

Lue lisää

Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinto Timo Maasillalle

Maailman vesipäivän seminaari järjestettiin perinteisesti Säätytalossa 22.3.2022 ja iltatilaisuudessa julkistettiin kirjallisuuspalkinnon ja YWP-kunniakirjan saajat.

Lue lisää

Koko maahan ennustetaan tavanomaisia kevättulvia

Vaikka talven aikana on kertynyt paikoin poikkeuksellisen paljon lunta, kevättulvia voidaan odottaa suhteellisen rauhallisin mielin. Koko maahan on ennustettu melko tavanomaisia kevättulvia.

Lue lisää

Selvitys: Viemärivesien ylivuodot aiheuttavat paikallisia ympäristö- ja terveysriskejä

Runsaat sateet ja sulamisvedet aiheuttavat ajoittain ylivuotoja jäteveden puhdistusjärjestelmissä. Pumppaamoylivuoto tai puhdistamo-ohitus syntyy, kun huonokuntoisiin viemäreihin tahattomasti pääsevät hulevedet aiheuttavat suuria virtaamia ja hydraulisen kapasiteetin ylittymisen. Vuodoista saattaa aiheutua merkittävää paikallista riskiä ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lue lisää

Juomavesidirektiivin toteutus tuo ihmisille lisää tietoa talousveden laadusta – Hallituksen esitysluonnos lausunnolle

Hallituksen esitys EU:n juomavesidirektiivin kansallisesta toteutuksesta on lausunnolla 28.2.–8.4.2022. Juomavesidirektiivi ottaa huomioon koko talousveden tuotantoketjun raakavedestä hanaan asti. Sen tärkein tavoite on turvata talousveden laatu. Toimeenpano tuo muutoksia useaan eri lakiin.

Lue lisää