Vesitalous 6/2022 on ilmestynyt

Vesitalous 6/2022 teemana on Freshabit LIFE IP -kokemuksia ja tuloksia. Teemassa tarkastellaan laajan luonnonsuojeluhankkeen toteutettuja projekteja, niiden tuloksia ja seurantaa sekä hankkeesta saatuja kokemuksia ja oppeja tulevaisuutta ajatellen.

Lue lisää

VVY:n webinaari – vesihuoltolaitosten mediaviestinnän aktivoiminen

Vesilaitosyhdistyksen jäsenille maksuton webinaari järjestetään pe 16.12. klo 9.30 -10.45. Vesihuoltoalan vetovoimaisuus on alan toimijoiden yhteinen haaste. Pyrkimyksenä on mm. hyvän tunnettavuuden avulla houkutella alalle uusia osaajia.

Lue lisää

Millaisia vaikutuksia energiamarkkinoiden tilanteella on vesihuoltolaitosten toimintaan?

Polttonesteiden ja sähkön markkinahintojen nousu on ollut kuluneen syksyn puheenaiheita. Esimerkiksi koko maata koskevaa yleistä sähköpulaa pidetään yhtenä tulevan talven uhkakuvana, ja eri organisaatioita ja kansalaisia on kehotettu varautumaan. Miten vesihuoltolaitokset ovat varautuneet mahdollisiin sähkökatkoksiin ja kuinka veden kuluttajien tulisi ottaa epävarma tilanne huomioon?

Lue lisää

Helsingin Fleminginkadun putkirikon syynä ikävaurio

Ison runkolinjan rikkoutuminen Kalliossa 13.11. aiheutti useita putkirikkoja Helsingin kantakaupungin alueella. Fleminginkadun rikon syyksi on todettu runkolinjan ikään liittyvä vaurio putkimateriaalissa ja Fleminginkadulla kasvaneen liikenteen rasitus.

Lue lisää

Vesihuoltolain uudistaminen käynnistyy

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 17.11.2022 työryhmän laatimaan ehdotusta vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi. Lainsäädännön muutoksilla varmistetaan turvalliset ja toimintavarmat vesihuoltopalvelut ja varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin.

Lue lisää