Uutta tietoa mikromuovien ja kemikaalien yhteisvaikutuksista maaperän eliöihin

Mikromuovien ja kemikaalien yhteisvaikutukset maaperän eliöihin vaihtelevat paljon muun muassa mikromuovin laadun mukaan, kertoo uusi tutkimus.

Lue lisää

Hiekkaharjun vanha vesitorni puretaan pala kerrallaan

Alkuvuodesta käynnistyneessä Hiekkaharjun vanhan vesitornin purku-urakassa on urakoitsija saanut suojaustelineet pystyyn ja varsinainen tornin purku alkaa. Purku toteutetaan turvallisesti huomioiden tornin sijainti rakennusten ja teiden läheisyydessä.

Lue lisää

Suomen ja Vietnamin vesijärjestöt jatkavat yhteistyötään

Vesilaitosyhdistys (VVY) ja Suomen vesifoorumi (FWF) allekirjoittivat uuden yhteisymmärryspöytäkirjan (Memorandum of Understanding) Vietnamin vesilaitosyhdistyksen (VWSA) kanssa 12.9.2022 Kööpenhaminassa IWA:n maailmankongressin yhteydessä.

Lue lisää

Kutsu luennoimaan Vesihuolto 2023

Tässä vaiheessa etsitään Vesihuolto 2023 -päiville ajankohtaisia aiheita. Ilmoita halukkuutesi esityksen pitämiseen viimeistään 31.10.2022. Erityisesti toivotaan esityksiä, jotka kertovat konkreettisista tilanteista ja toimenpiteistä vesihuoltolaitoksilla.

Lue lisää

Maailman merien tulevaisuuden 15 merkittävää uutta tekijää

Maailman merten ja rannikkojen luonnon monimuotoisuus on ennen näkemättömässä muutoksessa. Osa muutoksen taustalla vaikuttavista laajoista tekijöistä, kuten luonnonvarojen liikakäyttö, ilmastonmuutos ja saastuminen, on jo hyvin tunnistettu. Esiin on kuitenkin nousemassa uusia ja heikosti tunnettuja tekijöitä, joilla voi jo lähitulevaisuudessa olla suuri vaikutus meri- ja rannikkoekosysteemeihin.

Lue lisää