Ajankohtaista tietoa puhdistamolietteen käsittely- ja hyötykäyttömääristä

Yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyötykäytöstä vuosina 2019 ja 2020 on koottu tilasto. Selvitykseen sisällytettyjen käsittelylaitosten käsittelemän lietteen kokonaismäärä oli noin 135 000 tonnia kuiva-ainetta vuosina 2019 ja 2020. Tästä määrästä lähes 90 % loppukäsiteltiin 25:ssa suurimmassa laitoksessa. Tulokset osoittavat, että suurin osa lietteestä käsitellään biokaasulaitoksissa Suomessa. Vuosina 2019 ja 2020 lähes 80 % lietteestä mädätettiin. ”Selvityksen […]

Lue lisää

VVY:n vesiasiain päälliköksi Paula Lindell

VVY:n hallitus valitsi kokouksessaan 30.6.2021 jätevesi- ja lieteasioista vastaavaksi vesiasiain päälliköksi DI Paula Lindellin. Paula työskenteli aiemmin ryhmäpäällikkönä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymässä (HSY) ja aloitti Vesilaitosyhdistyksen tehtävässään 9.8.2021 alkaen.

Lue lisää

Järvi-meriwiki 10 vuotta – löydä oma lähivetesi

Suomen järvien ja merialueiden oma verkkopalvelu, Järvi-meriwiki, on ollut käytössä jo 10 vuotta. Tämän kunniaksi palvelun ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää some-kampanjan, jossa korostetaan vesistöjä ja niiden tärkeyttä. Kampanjan slogan ”Löydä oma lähivetesi” kehottaa tutustumaan omiin lähivesiin ja tätä kautta ohjaa Järvi-meriwikiin. Sieltä löytyy kattavasti tietoa vesistöistä, ja sinne jokainen voi myös lisätä omia havaintojaan. […]

Lue lisää

LVI-alan ammattilaiset keräävät pyöräilemällä rahaa Sylvalle

5.–8.8.2021 järjestettävä Watermark-hyväntekeväisyyspyöräily kerää jo toisen kerran yhteen LVI-alan ammattilaiset, jotka haluavat pyöräillä hyvää. Pyöräilyllä kerätään rahaa syövänvastaiseen työhön, ja kaikki tempauksesta kerätyt rahat lahjoitetaan Sylva ry:lle. Xylemin myyntijohtaja Mikko Ojanen kertoo, että tänä vuonna pyöräilijät ja Watermark-pyöräilyn partnerit halusivat tukea syöpään sairastuneita lapsia ja nuoria. ”Meillä kaikille on läheisiä, jotka ovat taistelleet syövän kanssa. […]

Lue lisää

Kemira investoi vedenkäsittelykemikaalien tuotantoon Aasian ja Tyynenmeren alueen kasvavien markkinoiden palvelemiseksi

Kemira lisää vedenkäsittelykemikaalien tuotantokapasiteettia tehtaallaan Yanzhoussa Kiinassa. Nämä investoinnit ovat osa Kemiran kasvustrategian toteuttamista ja vastaavat Kiinassa ja muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvavaan vedenkäsittelykemikaalien kysyntään. Kemira vahvistaa asemaansa  Aasian ja Tyynenmeren (APAC) markkinoilla ja julkistaa kaksi investointia vedenkäsittelykemikaalien tuotantokapasiteetin lisäämiseksi Kiinassa. Kemira on aloittanut uuden natriumhypokloriitti-tuotantoyksikön rakentamisen Yanzhoun tuotantotoimipaikalla.  Kaupallinen tuotanto on tarkoitus aloittaa […]

Lue lisää