Arkisto joulukuu, 2015

Haitallisten aineiden pitoisuustasoja selvitetty pohjoisella Perämerellä

joulu 11, 2015 No Comments

Ruotsi ja Suomi jakavat yhteisen vastuun vesialueesta, joka sijaitsee kansainvälisellä Tornionjoen vesienhoitoalueella pohjoisella Perämerellä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on päästä yksimielisyyteen ympäristön tilan arvioinnista. Erot luokittelujärjestelmissä Ruotsin ja Suomen välillä sekä aineiston puute ovat aiemmin johtaneet erilaiseen arviointiin alueen sisällä.

Lue lisää

Sateet nostivat savimaiden jokivesien fosforipitoisuudet huippulukemiin

joulu 11, 2015 No Comments

Jokivesien ravinnepitoisuudet ovat olleet viime aikojen sateiden vaikutuksesta poikkeuksellisen suuria etenkin savimaiden eroosioherkillä alueilla, ja vedet ovat erittäin sameita. Alkuviikolla Aurajoesta, Paimionjoesta ja Uskelanjoesta otettujen vesinäytteiden kokonaisfosforipitoisuudet kuuluvat jokien mittaushistorian suurimpiin.

Lue lisää

Video edullisista ja ekologisista haja-asutuksen jätevesijärjestelmistä

joulu 11, 2015 No Comments

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen haja-asutuksen kiinteistökohtaista jäteveden käsittelyä esittelevillä videoilla on kuvattu vähän vettä käyttäviä ja vedettömiä käymälöitä osana ekologista haja-asutuksen jätevesien käsittelyä ja kustannustehokasta vesiensuojelua.

Lue lisää

JAMK mukana Keski-Suomen vesiensuojelussa

joulu 11, 2015 No Comments

Tammikuussa alkavassa Freshabit-hankkeessa kunnostetaan vesistöjä ja etsitään uusia toimintatapoja 30 kumppanin yhteistyönä kahdeksalla kohdealueella ympäri Suomea.

Lue lisää

Pohjavesi on uusiutuvan energian lähde

joulu 11, 2015 No Comments

Asuin- ja teollisuuskäyttöön kaavoitetuilta pohjavesialueilta voitaisiin pohjavedestä tuottaa lämpöpumpulla noin 55-60 MW lämmitystehoa. Tällä teholla voitaisiin lämmittää noin 20-40 prosenttia Suomessa vuosittain rakennettavista asuinrakennuksista.

Lue lisää